KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA IFRS

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 310 €
Cena s 20% DPH 372 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 14 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pracovníci materských spoločností, ktorí zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, pracovníci dcérskych spoločností, ktorí zodpovedajú za reporting pre materskú spoločnosť podľa požiadaviek IFRS.

Hlavný cieľ kurzu

Na príkladoch a prípadových štúdiách bude vysvetlené tzv. akvizičné účtovníctvo podľa IFRS 3. Podnikové kombinácie, to je situácia, keď je novo nadobudnutá dcérska spoločnosť prvýkrát začleňovaná do skupiny, a požiadavky IFRS na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. deň; 09:00–16:00 IFRS 3 Podnikové kombinácie

  1. Určenie ceny akvizície
  2. Oceňovanie čistých aktív dcérskej spoločnosti
  3. Výpočet goodwillu
  4. Výpočet podielu nezakladajúceho ovládanie (menšinového podielu)
  5. Reporting pre materskú spoločnosť

2. deň; 09:00–16:00 IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

  1. Výnimky z konsolidácie
  2. Konsolidované postupy
  3. Vnútroskupinové transakcie
  4. Prípadová štúdia na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Cestovné náhrady
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 2. DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 3. Cestovné náhrady
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
super 4. Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
super 5. Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.056s
design: widegrafik.