Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 39,90 €
Miesto konania kurzu Kerametal , Jašíkova 2 , 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041 562 18 10, 041 562 15 77
mobil: +421 910 780 619
fax: +421 41 562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.

Hlavný cieľ kurzu

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – postupy účtovania – daňové priznanie

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Zmeny účtovných a daňových predpisov – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2014 a známe zmeny na rok 2015:
 • zmeny zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p. (register účtovných závierok, zverejňovanie fyzických osôb),
 • zmeny postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (vplyv zmeny druhového členenia výdavkov na interné postupy a vykazovanie, účtovná závierka 2014),
 • zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s vplyvom na fyzické osoby (aktívne, pasívne príjmy, zmeny v nezdaniteľných častiach základu dane, obmedzenie percentuálnych výdavov, úprava základu dane, povinnosť a možnosť podať dodatočné daňové priznanie v súvislosti s dodatočne vynaloženými výdavkami, autori a zmeny v zdanení ich príjmov, dividendy, preddavky na daň z príjmov po novom),
 • tlačivo daňového priznania (kto ho podáva, zmeny v tlačive, nezdaniteľné časti, povinné prílohy).
 1. Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014:
 • uzatvorenie účtovných kníh a účtovná závierka 2014 – osobitosti zostavenia výkazov a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky,
 • uzatvorenie evidencií vedených podľa zákona o dani z príjmov (daňová evidencia, poberatelia príjmov z prenájmu, percentuálne výdavky),
 • premietnutie príjmov a výdavkov z účtovníctva a evidencií v daňovom priznaní typu B.
 • Účtovné a daňové hľadisko:
 • ročné zúčtovanie poistného,
 • dotácie,
 • prijmy z ktorých je daň vyberaná zrážkou,
 • odpisy dlhodobého majetku
 • daň z pridanej hodnoty,
 • podiely na zisku.
 • Diskusia.
Odkaz na www stránku www.tempo.sk
Lektor Ing. Jana Acsová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu FO

super 1. Daňové priznanie FO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Acsová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Medzinárodné zdaňovanie
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava,Žilina,Banská Bystrica,Košice
top 3. Zákon o dani z príjmov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava
top 4. Transferové oceňovanie
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava
top 5. Zákon o dani z príjmov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.174s
design: widegrafik.