Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 39,90 €
Miesto konania kurzu Kerametal , Jašíkova 2 , 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041 562 18 10, 041 562 15 77
mobil: +421 910 780 619
fax: +421 41 562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.

Hlavný cieľ kurzu

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – postupy účtovania – daňové priznanie

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Zmeny účtovných a daňových predpisov – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2014 a známe zmeny na rok 2015:
 • zmeny zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p. (register účtovných závierok, zverejňovanie fyzických osôb),
 • zmeny postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (vplyv zmeny druhového členenia výdavkov na interné postupy a vykazovanie, účtovná závierka 2014),
 • zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s vplyvom na fyzické osoby (aktívne, pasívne príjmy, zmeny v nezdaniteľných častiach základu dane, obmedzenie percentuálnych výdavov, úprava základu dane, povinnosť a možnosť podať dodatočné daňové priznanie v súvislosti s dodatočne vynaloženými výdavkami, autori a zmeny v zdanení ich príjmov, dividendy, preddavky na daň z príjmov po novom),
 • tlačivo daňového priznania (kto ho podáva, zmeny v tlačive, nezdaniteľné časti, povinné prílohy).
 1. Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014:
 • uzatvorenie účtovných kníh a účtovná závierka 2014 – osobitosti zostavenia výkazov a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky,
 • uzatvorenie evidencií vedených podľa zákona o dani z príjmov (daňová evidencia, poberatelia príjmov z prenájmu, percentuálne výdavky),
 • premietnutie príjmov a výdavkov z účtovníctva a evidencií v daňovom priznaní typu B.
 • Účtovné a daňové hľadisko:
 • ročné zúčtovanie poistného,
 • dotácie,
 • prijmy z ktorých je daň vyberaná zrážkou,
 • odpisy dlhodobého majetku
 • daň z pridanej hodnoty,
 • podiely na zisku.
 • Diskusia.
Odkaz na www stránku www.tempo.sk
Lektor Ing. Jana Acsová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu FO

top 1. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice
top 2. Daň z príjmov fyzických osôb
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 + súhrn zmien v mzdovej a…
Pro scholaris
odporúčaný rozsah
Žilina
top 4. Zákon o dani z príjmov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava
top 5. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.071s
design: widegrafik.