INTERNÝ AUDÍTOR QMS, EMS a BOZP podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 400 €
Cena s 20% DPH 480 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Malinová
mobil: 0918 508 321
fax: 055/7836120
e-mail: zuzana.malinova@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu interného audítora QMS, EMS a/alebo BOZP, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek EMS v súlade s normou STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015 a/alebo požiadaviek BOZP v súlade s STN OHSAS 18001:2009.

Hlavný cieľ kurzu

Nosná časť kurzu je zameraná na podrobný výklad noriem STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015 a STN OHSAS 18001:2009 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník kurzu získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia životného prostredia a bezpečnosti práce

Podrobný popis obsahovej náplne

1) deň – QMS

Zahájenie

Úvod a ciele kurzu,

Základné termíny, definície a zásady manažérstva kvality

Norma STN EN ISO 9001:2015

2) deň – EMS a OHSAS

Norma STN EN ISO 14001:2015

Norma STN OHSAS 18001:2009

Identifikácia nebezpečenstiev a posudzovanie rizík

3) deň

Norma STN EN ISO 19011:2012

Interný audit systému manažérstva

Modelové cvičenia

Záverečný test

Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora QMS, EMS a OHSAS
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing, Michal Rückschloss, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

top 1. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015
SGS SLOVAKIA
odporúčaný rozsah 3 dni
Košice
top 3. RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 4. Stres a jeho riadenie
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Senec, Slnečné jazerá -Sever
top 5. 5S (PORIADOK A ČISTOTA) A ERGONÓMIA
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.058s
design: widegrafik.