Interný audítor podľa normy ISO/TS 16949:2009

Kurz organizuje spoločnosť: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 285 €
Cena s 20% DPH 342 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Slávka Skurkaiová
mobil: +421949050719
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy ISO/TS 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949. Prvý deň je zameraný na porozumenie toho, ako zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle na splnenie požiadaviek normy ISO/TS 16949. Druhý deň je venovaný interným auditom, ich účelu, spôsobu plánovania, prípravy a vedenia auditu. Kurz je zakončený záverečným testom. Kurz je možné absolvovať ako celok ukončený osvedčením alebo absolvovať iba prvý deň, čo je vhodné na oboznámenie sa s normou, požiadavkami a spôsobom implementácie a udržiavania systému.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História ISO/TS 16949
  • Štruktúra a požiadavky ISO/TS 16949
  • Audity podľa normy ISO 19001 – zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
  • Komunikácia pri audite
  • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle – systémový audit, procesný audit, audit produktu
  • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody
  • Záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.
Lektor Ing. František Dulák, Dana Smolcová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: vincotte@vincotte.sk
web: www.vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 2. Lean Six Sigma – Green Belt
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 11 dní
Žilina
top 3. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Piešťany
top 4. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 5. Global 8D report, 5 Why
DQS Slovakia, s. r. o.
odporúčaný rozsah 8 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.123s
design: widegrafik.