Vybavovanie sťažností v regionálnom školstve

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 20,83 €
Cena s 20% DPH 25 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, podľa záujmu

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, zamestnanci školských úradov.

Hlavný cieľ kurzu

Zvýšenie právneho povedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Poskytnutie návodov na riešenie sťažností a možností, ako im predchádzať.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Komentár k výberu ustanovení základných právnych predpisov pri vybavovaní sťažností v školstve, zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., 386/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 94/2017 Z. z.
 2. Najčastejšie nedostatky pri vybavovaní sťažností.
 3. Modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe.
 4. Diskusia.
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/ochrana-prav-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Školstvo

top 1. FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV…
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo, Piešťany, Lučenec, Košice
top 2. Elektronické trhovisko
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod.
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 4. Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
podľa záujmu
top 5. Kredity pre učiteľov - Odborné kurzy
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Dolný Kubín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.049s
design: widegrafik.