SMED

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 148 €
Cena s 20% DPH 177,60 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: štúdijné materiály, občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia o absolvovaní
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený technickým pracovníkom výroby, zmenovým majstrom, majstrom a vedúcim pracovníkom.

Hlavný cieľ kurzu

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – Metóda na skracovanie časov pretypovania výrobných zariadení. Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými pojmami a technikami SMED. Cieľom školenia je zoznámenie sa s metódou SMED. Naučiť sa požívať metódu SMED a tým optimalizovať celý proces pretypovania.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Pridaná hodnota vs. Straty a plytvania
 • Hlavné straty na zariadeniach
 • SMED a jeho história
 • Čo je pretypovanie/prestavba stroja
 • Plytvanie pri pretypovaní stroja
 • Straty pri zoraďovaní
 • Aký/Čo je čas zoraďovania
 • Princíp metodiky SMED
 • SMED postup
 • Eliminácia interných a externých činností
 • Prínosy metodiky SMED
 • Obmedzenia a riziká metodiky SMED
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR certification SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Peter Kocurko

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčianske Teplice
top 3. VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Trnava
top 4. Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Interný audit systému kvality laboratória podľa EN ISO/IEC 17025:2005
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.087s
design: widegrafik.