Ochrana osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR)

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 148 €
Cena s 20% DPH 177,60 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, materiály, vydanie osvedčenia o absolvovaní
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Workshop je určený manažérom firiem a organizácií, personalistom, spoločnostiam poskytujúcim externé služby zamerané na spracovanie osobných údajov a všetkým záujemcov, ktorí sa chcú v zákone zorientovať.

Hlavný cieľ kurzu

27.apríla 2016 bolo schválené nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Účastníci workshopu sa dozvedia aké zmeny to prinesie do súčasného stavu ochrany osobných údajov a na čo sa je nutné postupne pripraviť a dokedy.

Cieľom workshopu je poukázať na zásadné zmeny ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ číslo 2016/679 a na nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679
  • Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov
  • Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ
  • Doporučenia k súčasnému stavu – chyby
  • Riziká ignorovania zmien – odporúčaný postup do mája 2018
  • Diskusia
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Jaroslav Oster

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Legislatíva a zákony

top 1. Elektronické katastrálne konanie
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Verejné obstarávanie krok za krokom - Od prípravy zákazky po podpis…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava, Otidea s.r.o.
top 5. Správny súdny poriadok
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.