RIADENIE NÁKLADOV A ZISKOVOSTI FIRMY

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený najmä TOP manažérom, finančným manažérom, ekonómom, vedúcim stredísk a controllerom. Je veľmi vhodný aj pre ostatných záujemcov z podnikovej a mimo podnikovej sféry na doplnenie poznatkov z oblasti finančného controllingu, môžu ho využiť  takmer všetci užívatelia účtovných informácií.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom, vedúcim stredísk a  ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na plánovaní, organizovaní a kontrole činnosti firmy, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a jeho využití v podnikovej praxi na báze reportingu. Predmetom seminára je oblasť finančného a nákladového controllingu a s tým súvisiacich problémov.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • úloha, funkcie a  postavenie controllingu v podniku, organizácia controllingových činností
  • funkcia controllera, popis práce, funkčné oblasti, právomoc a zodpovednosť, spolupracujúce osoby
  • manažérske informačné systémy, väzby controllingu na účtovný a  odbytový systém podniku; význam dátových skladov pre controlling (Daten Warenhousing)
  • finančný controlling a  jeho úloha v riadení podniku; výpočet a  interpretácia ukazovateľov finančného controllingu; cyklus cash to cash a finančné riadenie firmy; riadenie pracovného kapitálu
  • nákladový controlling; jeho úloha v riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba
  • metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku
  • BEP podniku a  metodika tvorby a  kontroly plnenia plánu na základe CVP analýzy a bodu zvratu; výpočet životného cyklu podniku a stanovovanie cieľov v jednotlivých jeho fázach – zle postavené ciele = ohrozenie podniku do budúcnosti.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Analýza účtovných výkazov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 2. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY, ICH INTERPRETÁCIA A OBHAJOVANIE
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of…
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 5. Excel a Power Query – Pokročilé spracovanie a príprava dát
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.065s
design: widegrafik.