Základy analýzy systémov merania - MSA

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 90 €
Cena s 20% DPH 108 €
Miesto konania kurzu TÜV SÜD Slovakia, Hraničná 2, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu, ktorí navrhujú a využívajú meracie procesy v spoločnosti.

Hlavný cieľ kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s analytickými metódami posudzovania vhodnosti meracích systémov v spoločnosti na základe analýz variability systémov merania. Počas kurzu je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie.

Podrobný popis obsahovej náplne

Prezentácia účastníkov Úvod a otvorenie kurzu Typy variability – variabilita polohy, variabilita šírky Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť GGR Metóda založená na rozpätí RM, Metóda priemeru a rozpätia ARMMetóda ANOVA, Metóda priemeru a rozpätia – delené vzorky Štúdie systémov merania metódou porovnávaním (atributívne znaky), Krátka metóda Metóda analýzy rizík – krížové tabuľky, Metodika detekcie signálu – podľa VDA 5.2

Typ a platnosť osvedčenia Účastník získa „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“.
Lektor Michal Kaščák

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment

super 1. Škola majstrov vo výrobe
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
top 2. 7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAGEMENTU (poldenný intenzívny tréning)
ANTEA CONSULTING S.R.O.
odporúčaný rozsah 3 hodiny
top 3. STRES MANAŽMENT (poldenný intenzívny tréning)
ANTEA CONSULTING S.R.O.
odporúčaný rozsah 4 hodiny
top 4. Čítanie reči tela - celodenný workshop
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 6 hodín
top 5. Manažér bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.
BALANCED s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.072s
design: widegrafik.