Interný audítor podľa IATF 16949 - zvýšenie kvalifikácie

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 185 €
Cena s 20% DPH 222 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: štúdijné materiály, občerstvenie, obed a osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je pre kvalifikovaných interných audítorov podľa ISO/TS 16949, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle podľa novej normy IATF 16949.

Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 prípadne vykonávanie auditov podľa ISO 9001:2015.

Hlavný cieľ kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a spôsobom vykonávania interných auditov na preverenie plnenia požiadaviek normy.

Cieľom kurzu je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Účastníci kurzu budú oboznámení s novými certifikačnými pravidlami IATF a stratégiou prechodu z normy ISO/TS 16949 na novú normu IATF 16949.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • História IATF 16949
  • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
  • Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF – 5. vydanie
  • IATF stratégia prechodu z ISO/TS 16949 na IATF 16949
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Cyril Pecha

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 2. Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah 40 hodín
Košice/Bratislava
top 3. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 4. 8D - Riešenie problémov metódou 8D
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Nástroje riešenia problémov
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.255s
design: widegrafik.