Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva, kurz ( Bratislava, Banská Bystrica, Košice )

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 199,16 €
Cena s 20% DPH 238,99 €
Miesto konania kurzu pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Zoltán Sýkora
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 902 929160
e-mail: akademia@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú zavedený integrovaný systém manažérstva podľa podľa príslušných noriem a zastávajú resp. budú zastávať funkciu manažér kvality, alebo vykonávať činnosť interného audítora.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem riadenia kvality, bezpečnosti a environmentu v integrovanom manažérskom systéme organizácie. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov integrovaného manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011:2002 podľa požiadaviek príslušných medzinárodných štandardov EN ISO 9001:2000, OHSAS 18 001 a EN ISO 14 001.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo kvality, bezpečnosti resp. environmentu, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 9001:2000, OHSAS 18 001 a EN ISO 14 001, požiadavky normy ISO 19011:2002, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Odkaz na www stránku www.tuev-sued.de/slovakia/sk/ponukane_sluzby/akademia
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interných auditov
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. KAIZEN – EVOLÚCIA VO VÝROBE A V PROCESOCH
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 2. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 37 dní
Žilina
top 3. Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Ergonómia a projektovanie pracovísk
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 5. TIME MANAGEMENT 4. GENERÁCIE - AKO RIADIŤ VÝKON A ČAS
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.086s
design: widegrafik.