Kurzy BOZP a PO VaV - bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany (Nitriansky kraj)

Kurz organizuje spoločnosť: VaV Akademy, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 339 €
Poznámka k cene Kurzy ZADARMO (preplatené úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od: kurz bezpečnostný technik 485€ po využití zliav - základná cena 585€, kurz technik požiar.ochrany 339€ po využití zliav - základná cena 399€. Aj na splátky.
Miesto konania kurzu Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu.

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 176 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Vladimíra Brezová
mobil: +421 917 148 136
e-mail: info@vav.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

⇒ zamestnanci, vedúci zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia a všetci záujemcovia o prácu v oblasti BOZP a PO

Hlavný cieľ kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

 • Vyberte si z kurzov a školení BOZP a PO realizovaných na základe Oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce:

Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

 • s cieľom zabezpečiť nadobudnutie potrebných znalostí z oblasti BOZP pre kvalifikovaný výkon profesie bezpečnostného technika v rámci celého Slovenska
 • v ponuke aj aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

 • s cieľom vyškoliť kvalifikovaných technikov požiarnej ochrany, odborníkov na danú oblasť
 • v ponuke aj ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • s cieľom zabezpečiť správne vedomie pre organizačné zabezpečenie bezpečnostno–technických opatrení pracovných činností a vytvárania bezpečnostno–zdravotných podmienok na pracovisku

VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

NEPREHLIADNITE tiež možnosť uhradenia kurzu na splátky bez navýšenia.

⇒ Kompletnú ponuku kurzov z oblasti BOZP a PO nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/kurzy-bozp-a-technik-po

Podrobný popis obsahovej náplne

V priebehu kurzu Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV sa naučíte:

 • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
 • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
 • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP a OPP
 • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa a ostatných vedúcich zamestnancov
 • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
 • vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia
 • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Počas kurzu Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY získate znalosti z:

 • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
 • legislatívneho rámca a predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
 • procesov horenia a hasenia
 • požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a umiestnenia technických/technologických zariadení
 • zásad skladovania/manipulácie horľavých látok a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
 • funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení a prostriedkov
 • určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

Kurz Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov obsahuje:

 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
 • vnútorné predpisy a pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom
 • zásady bezpečného správania na pracovisku
Školenie je rekvalifikácia áno

Video

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VaV Akademy, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Hlavná 50, 080 01, Prešov
Kontaktné údaje tel: 051/77 21 335
e-mail: info@vav.sk
web: http://www.vavakademy.sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť VaV – personálna a vzdelávacia spoločnosť s pôsobením na celom Slovensku ponúka široké portfólio vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov či služieb so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. Na trhu pôsobí od roku 2003 a svoje dlhoročné skúsenosti z organizovania a realizácie vzdelávacích aktivít prezentuje v rámci množstva ponúkaných vzdelávacích aktivít:

 • Opatrovateľské kurzy VaV (opatrovateľský kurz 230 hod., opatrovateľský kurz 400 hod.)
 • Kurzy sociálnych služieb VaV (kurzy prvej pomoci, inštruktor sociálnej rehabilitácie, základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov a individuálne plány)
 • Kurzy krásy VaV (kaderník, kozmetik, vizážista, manikér, pedikér)
 • Kurzy na vysokozdvižné vozíky
 • Kurz Operátor CNC strojov
 • Kurzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kurzy technika požiarnej ochrany VaV
 • Kurzy účtovníctva VaV(kurz účtovník – jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)
 • Počítačové a IT kurzy VaV (základy práce s PC, Corel Draw – základy, Adobe Photoshop – základy, školenie Grafik – DTP Layout, programovanie, kurzy kancelárskych balíkov Office)
 • Kurzy lektorských zručností VaV (lektorské minimum, sociálno-psychologický výcvik))
 • Jazykové kurzy VaV (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, poľský, maďarský, kórejský, čínsky, holandský a slovenský jazyk)
 • Marketingové, manažérske, podnikateľské a komunikačné kurzy
 • Krajčírske kurzy
 • Krátkodobé školenia (hygienické minimum, základy podnikania)
 • Autoškola VaV (vodičský kurz, kurz vodičov referentov)

Vzdelávanie vo VaV je akreditované, kvalitné a osvedčené – spĺňa podmienky rekvalifikácie a pripravuje účastníkov pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti, kompetencií a kvalifikácie v konkrétnych povolaniach a rôznych oblastiach. Kurzy sa organizujú pre individuálnych záujemcov, ako aj pre skupiny (firmy), mestá a obce, poskytovateľov sociálnych služieb a pod., dôraz kladieme na kvalitu a odbornosť výučby, ako aj praktickosť a flexibilné prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám účastníkov kurzu. Využívame rôzne formy výučby–prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania. Pri dištančnej forme sa vzdelávate prostredníctvom e-learningu, s využitím moderných počítačových technológií a internetu. Kurzy od VaV sú navyše výhodné – s ohľadom na všetkých záujemcov, ktorí môžu využiť množstvo aktuálnych zliav, akcií, zapojiť sa do súťaží, platiť na splátky bez navýšenia alebo si kurz nechať preplatiť v plnej výške ÚPSVaR cez projekt RE-PAS.

Ďalšie služby VaV: Jazyková škola VaV, Autoškola VaV, Preklady a tlmočenie VaV, Vrátenie daní VaV, Práca pre opatrovateľky VaV, Prenájom priestorov, Zakladanie s.r.o., Virtuálne sídlo, Webové a e-mailové služby, Reklamné služby, E-shop VaV, Klub VaV, Catering

Aktivity VaV: spolupráca s OZ TOLAMIR, Kvapka krvi, Separácia odpadu, Podujatia a sponzoring VaV

Viac informácií nájdete na: www.vavakademy.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Požiarna ochrana

super 1. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a…
JF, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Zvolen
top 3. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah
Košice
top 4. SCC - školenie a uznávaná skúška pre vedúcich operatívnych…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice (Bratislava, Banská Bystrica)
top 5. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.720s
design: widegrafik.