MANAŽÉR/ INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 286 €
Cena s 20% DPH 343,20 €
Miesto konania kurzu Hotel Dam, Košická Belá

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu osobitného predstaviteľa ( manažéra EMS), ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek EMS v súlade s normou ISO 14001, prípadne pre ostatných (dospelých nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľ kurzu: nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad auditovania SME (systému manažérstva environmentu) a výklad normy ISO 14001:2015. Účastník kurzu získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia životného prostredia z pohľadu audítora aj manažéra EMS. Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Podrobný popis obsahovej náplne

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov manažérstva environmentu v ich organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí ich získali priamo pri výkone auditov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Dnes, keď sa prístupy k ochrane ŽP stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri eliminovaní environmentálnych rizík vo Vašej organizácii prostredníctvom fungujúcich a účinných systémov riadenia.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

top 1. Právne minimum pre manažérov
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. Generácia X - Y - Z - ako ich viesť a motivovať? NOVINKA
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 3. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Leadership training
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Manažér bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.
BALANCED s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.105s
design: widegrafik.