Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 170 €
Cena s 20% DPH 204 €
Miesto konania kurzu Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre tých , ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Objasniť postupy a zásady auditovania EMS v súlade s ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy STN EN ISO 14001 Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo environmentu, procesný prístup, požiadavky normy ISO 19011, plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov v zmysle normy ISO 19011, prístup audítora, modelové príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, asertivita, test.

Podmienky prijatia
  • minimálne stredoškolské vzdelanie,
  • dokladom preukázané absolvovanie vzdelávania v predmetnej oblasti systému manažérstva s minimálnym rozsahom 16 hodín, prípadne preukázať odbornú prax v predmetnej oblasti systému manažérstva.

V prípade, že účastník dané požiadavky nespĺňa, vieme Vám ponúknuť absolvovanie neakreditovaného kurzu.

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interných auditov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Katarína Oravská

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
super 2. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 …
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Interný audítor IRIS Rev.2
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trenčianske Teplice
top 4. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 5. ITIL/IT Service Managmenet - Polstar Simulation
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.051s
design: widegrafik.