Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 170 €
Cena s 20% DPH 204 €
Miesto konania kurzu Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre tých , ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Objasniť postupy a zásady auditovania EMS v súlade s ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy STN EN ISO 14001 Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Podrobný popis obsahovej náplne

Manažérstvo environmentu, procesný prístup, požiadavky normy ISO 19011, plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov v zmysle normy ISO 19011, prístup audítora, modelové príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, asertivita, test.

Podmienky prijatia
  • minimálne stredoškolské vzdelanie,
  • dokladom preukázané absolvovanie vzdelávania v predmetnej oblasti systému manažérstva s minimálnym rozsahom 16 hodín, prípadne preukázať odbornú prax v predmetnej oblasti systému manažérstva.

V prípade, že účastník dané požiadavky nespĺňa, vieme Vám ponúknuť absolvovanie neakreditovaného kurzu.

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interných auditov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Katarína Oravská

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015
CeMS, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
top 2. Ekonomika a manažment podniku (RE-PAS)
IVAKS
odporúčaný rozsah
Bratslava
top 3. BIZNIS PRAGMATICKY – VYBRANÉ RADY Z 12 ROKOV SKÚSENOSTÍ V…
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 4. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 5. PPAP (Production Part Approval Process)
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.