MANAŽÉR SYSTÉMOV KVALITY

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 400 €
Cena s 20% DPH 480 €
Miesto konania kurzu Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Malinová
mobil: +421 918 508 321
e-mail: zuzana.malinova@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Cieľová skupina: kurzu je určený pre vedúcich pracovníkov a členov tímov pôsobiacich v oblasti zavádzania a riadenia systémov kvality a pre všetkých (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Hlavný cieľ kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám podrobné vedomosti a zručnosti pre neustále zlepšovanie, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality vo Vašej organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických efektívnych nástrojov, ktoré využijete pri Vašej náročnej práci. Kurz sa skladá z tematických celkov, ktoré sú interaktívne doplnené prípadovými štúdiami a praktickými modelovými cvičeniami.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. deň 10.00 – 10.15 Prezentácia účastníkov 10.15 – 12.00 Úvod a ciele kurzu,
Základné termíny, definície a zásady manažérstva kvality 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Norma ISO 9001:2015
Modelové cvičenia 18.00 – 19.00 Večera

2. deň 07.30 – 08.00 Raňajky 08.00 – 12.00 Nástroje manažérstva kvality 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Nástroje manažérstva kvality 18.00 – 19.00 Večera

3. deň 07.30 – 08.00 Raňajky 08.00 – 12.00 Modelové cvičenia 12.00 – 13.00 Obed 13.00 – 16.00 Modelové cvičenia
Záverečný test

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Manažéra kvality

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 2. Manažér kvality
CeMS, s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 hodiny
top 3. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
top 5. Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.395s
design: widegrafik.