seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA ZODPOVEDNOSŤ V OBLASTI BOZP"

Kurz organizuje spoločnosť: BE-SOFT a.s.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 66,67 €
Cena s 20% DPH 80 €
Miesto konania kurzu BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, Košice, 040 01, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora PhDr. Slávka Šamudovská
mobil: 0911 650 749
e-mail: samudovska@besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre koho je seminár určený: Pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Podrobný popis obsahovej náplne

Program – 1. časť

Lektor: Mgr.Katarína Timková, právnik

Právomoci Inšpektorátov práce pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • Postup IP pri nahlasovaní kontrol u zamestnávateľa, právomoci inšpektorov počas kontroly
 • Čo musí obsahovať protokol z kontroly zo strany IP, postupy, lehoty pri začatí správneho konania
 • Domácka práca – pohľad IP na zabezpečenie BOZP
 • Postupy šetrenia závažných pracovných úrazov zo strany IP
 • Ako postupuje IP pri udeľovaní výšky sankcii?
 • Príklady z praxe

Zodpovednosť odborne spôsobilých osôb a zodpovednosť zamestnávateľa v BOZP Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik

 • Trestný čin všeobecného ohrozenia
 • Trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
 • Ublíženie na zdraví, usmrtenie, všeobecné ohrozenie
 • Úmyselné zavinenie, nedbanlivostné zavinenie, spôsobenie škody
 • Určenie zodpovednosti pri obchodných vzťahoch

Program – 2. časť

Lektor: JUDr. Matej KUKURA

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátov práce

 • Ako postupovať po nahlásení kontroly zo strany IP?
 • Čo v prípade ak štatutárny orgán (konateľ) resp. ním poverená osoba nie je k dispozícii pri príchode kontroly zo strany IP na prevádzke, resp. nevie sa dostaviť na plánovanú kontrolu
 • Právomoci zamestnávateľa, bezpečnostného technika počas kontroly IP
 • Postup krokov a možnosti vyjadrenia sa zamestnávateľa ak nesúhlasí so spracovaným protokolom
 • Možnosti riešení a odvolávania sa v procese začatia správneho konania. Je možné sa odvolať voči výške sankcie udelenej IP? Ak áno aký postup zvoliť? Príklady z praxe, vzory protokolov
 • Domácka práca/práca z domu – ako zabezpečiť povinnosti BOZP?

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu inšpektorátom práce

 • Právomoci zamestnávateľa v prípade šetrenia závažného pracovného úrazu IP
 • Závažný pracovný úraz a ťažká ujma na zdraví – na čo si treba dávať pozor
 • Strata zdravotnej spôsobilosti po pracovnom úraze
 • Ako predchádzať sankciám zo strany IP
 • Príklady z praxe, prezentácia vybraných judikátov
Odkaz na www stránku www.besoft.sk
Lektor lektori : Mgr. Katarína Timková, právnik a JUDr. Matej Kukura, PhD. advokátska kancelária IURISTICO Košice

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BE-SOFT a.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Štúrova 6, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/720 16 10-4
fax: 055/720 16 10
e-mail: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti
 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,
 • poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany,
 • poskytovanie pracovných zdravotných služieb,
 • vývoj a predaj softvéru Bezpečnostno-technický systém (BTS),
 • organizovanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ,
 • servis požiarnotechnických zariadení,
 • poradenstvo v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

BOZP a PO

super 1. KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 176 hodín
Trnava
top 2. Viazač bremien (Bratislava)
BOZPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti…
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
top 4. Bezpečnostný technik - základná odborná príprava
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín
odporúčaný rozsah
Dolný Kubín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.054s
design: widegrafik.