seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA ZODPOVEDNOSŤ V OBLASTI BOZP"

Kurz organizuje spoločnosť: BE-SOFT a.s.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 66,67 €
Cena s 20% DPH 80 €
Miesto konania kurzu BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, Košice, 040 01, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora PhDr. Slávka Šamudovská
mobil: 0911 650 749
e-mail: samudovska@besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre koho je seminár určený: Pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Podrobný popis obsahovej náplne

Program – 1. časť

Lektor: Mgr.Katarína Timková, právnik

Právomoci Inšpektorátov práce pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • Postup IP pri nahlasovaní kontrol u zamestnávateľa, právomoci inšpektorov počas kontroly
 • Čo musí obsahovať protokol z kontroly zo strany IP, postupy, lehoty pri začatí správneho konania
 • Domácka práca – pohľad IP na zabezpečenie BOZP
 • Postupy šetrenia závažných pracovných úrazov zo strany IP
 • Ako postupuje IP pri udeľovaní výšky sankcii?
 • Príklady z praxe

Zodpovednosť odborne spôsobilých osôb a zodpovednosť zamestnávateľa v BOZP Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik

 • Trestný čin všeobecného ohrozenia
 • Trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
 • Ublíženie na zdraví, usmrtenie, všeobecné ohrozenie
 • Úmyselné zavinenie, nedbanlivostné zavinenie, spôsobenie škody
 • Určenie zodpovednosti pri obchodných vzťahoch

Program – 2. časť

Lektor: JUDr. Matej KUKURA

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri kontrole zo strany inšpektorátov práce

 • Ako postupovať po nahlásení kontroly zo strany IP?
 • Čo v prípade ak štatutárny orgán (konateľ) resp. ním poverená osoba nie je k dispozícii pri príchode kontroly zo strany IP na prevádzke, resp. nevie sa dostaviť na plánovanú kontrolu
 • Právomoci zamestnávateľa, bezpečnostného technika počas kontroly IP
 • Postup krokov a možnosti vyjadrenia sa zamestnávateľa ak nesúhlasí so spracovaným protokolom
 • Možnosti riešení a odvolávania sa v procese začatia správneho konania. Je možné sa odvolať voči výške sankcie udelenej IP? Ak áno aký postup zvoliť? Príklady z praxe, vzory protokolov
 • Domácka práca/práca z domu – ako zabezpečiť povinnosti BOZP?

Právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu inšpektorátom práce

 • Právomoci zamestnávateľa v prípade šetrenia závažného pracovného úrazu IP
 • Závažný pracovný úraz a ťažká ujma na zdraví – na čo si treba dávať pozor
 • Strata zdravotnej spôsobilosti po pracovnom úraze
 • Ako predchádzať sankciám zo strany IP
 • Príklady z praxe, prezentácia vybraných judikátov
Odkaz na www stránku www.besoft.sk
Lektor lektori : Mgr. Katarína Timková, právnik a JUDr. Matej Kukura, PhD. advokátska kancelária IURISTICO Košice

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BE-SOFT a.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Štúrova 6, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/720 16 10-4
fax: 055/720 16 10
e-mail: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti
 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,
 • poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany,
 • poskytovanie pracovných zdravotných služieb,
 • vývoj a predaj softvéru Bezpečnostno-technický systém (BTS),
 • organizovanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ,
 • servis požiarnotechnických zariadení,
 • poradenstvo v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

BOZP a PO

super 1. VÍKENDOVÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 176 hodín
Trnava
top 2. Kurzy obsluhy motorových vozíkov hradený cez Úrad práce ( REPAS)
BOZP Danny Agency s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Nitra
top 3. seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA…
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 4. Základná odborná príprava technikov PO
BTS-PO, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Prešov
top 5. Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení,Viazačov bremien ( Vežové,Mobilné…
BOZP Danny Agency s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.