Motivácia a hodnotenie zamestnacov

Kurz organizuje spoločnosť: IPA Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 320 €
Cena s 20% DPH 384 €
Miesto konania kurzu IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95 , 01001, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Lendvayová
mobil: +421 910 944 226
e-mail: info@ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pracovníci HR oddelenia

Hlavný cieľ kurzu
  • Osvojiť si základnú zručnosť pri príprave a zrealizovaní užitočného hodnotenia vedúceho k zmenám.
  • Precvičiť si vedenie Hodnotiaceho rozhovoru a jeho štruktúru.
  • Zvyšovanie zručností pri vedení efektívnych hodnotiacich rozhovorov s pracovníkmi, s cieľom zvýšenia motivácie pracovníkov, a tým zabezpečenia vyššej efektivity a výkonnosti ich práce.
Podrobný popis obsahovej náplne

08:30 – 16:00 Sebamotivácia (motivačné kotvy, stimulačné techniky) Stimulácia, motivácia jednotlivcov a tímov (formy a zásady) Pozitívne a negatívne motivačné vplyvy nadriadeného Efektívne riadenie úloh ako nástroj motivácie Meranie výkonnosti zamestnanca – kritéria a formy Vedenie hodnotiacich rozhovorov Význam a prínosy hodnotenia Prečo rozhovor a nie pohovor Kritéria hodnotenia Postup systematického hodnotenia pracovníkov Príprava na hodnotiaci rozhovor Pravidlá a zásady hodnotiaceho pohovoru Odporúčania ako viesť hodnotiaci rozhovor Jasný, konkrétny a vzájomne prijatý výstup z Hodnotenia S čím odchádza hodnotený Časté chyby, ktoré robíme pri hodnotiacich rozhovoroch

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontaktné údaje tel: +421412399080
fax: +4210412399082
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Referencie IFE-CR
Embraco
Boge Elastmetall Slovakia
ZF Slovakia
ACO Industries
Kia Motors Slovakia
Tawesco
VÚHŽ
OMS
Greiner assistec
V-Podlahy
Ecco Slovakia
LKT
Fosfa

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Hodnotenie a kontrola

super 1. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
Piešťany
super 2. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany
super 3. MSA – Spôsobilosť meracích systémov
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
super 4. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčianske Teplice
super 5. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.080s
design: widegrafik.