DPH v praxi a pripravované zmeny

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 65 €
Cena s 20% DPH 78 €
Poznámka k cene organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed
Miesto konania kurzu Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad, 05801, Poprad

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Pripravte sa na zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 na školení s charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb. Lektor rozoberie i problematiku vzniku daňovej povinnosti, práva na odpočítanie DPH, investičného majetku, faktúry a jej podstatu v oblasti DPH.

Podrobný popis obsahovej náplne

Vznik daňovej povinnosti

 • Vznik daňovej povinnosti pri tovare pri väzbe na ekonomické nakladanie s tovarom
 • predaj tovaru na dobierku (e-shopy) – vrátenie tovaru od zákazníka jeho neprevzatím, dosah v DP a v KV
 • naloženie tovaru prepravcovi (väzba, kto zabezpečuje prepravu)
 • opakované a čiastkové dodanie
 • prenájom a vznik daňovej povinnosti, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií
 • refakturovanie služieb v tuzemsku a vznik daňovej povinnosti

Právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

 • zákonné podmienky práva na odpočítanie dane
 • formálna stránka (obsah faktúry a právo na odpočítanie dane pri neúplnej faktúre)

Faktúra a jej podstata v problematike DPH

 • pojem faktúra
 • obsah faktúry
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie FA
 • faktúra v kontrolnom výkaze

Investičný majetok

 • definícia investičného majetku
 • zmena účelu pri investičnom majetku
 • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu (predaj stavieb, prenájom)
 • predaj podniku a zlúčenie – zmena účelu u nástupcu (kupujúceho)

Tuzemský prenos daňovej povinnosti

 • podmienky na prenos daňovej povinnosti (konanie v mene a na účet klienta)
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v DP
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v KV
 • zoznam dodávok podliehajúcich tuzemskému „reverse charge"
 • riziká nesprávnej fakturácie (nesprávne uvedená daň alebo naopak neuvedená daň na FA)

Riziko obchodovania s osobou zapísanou v zozname FR SR – rizikový subjekt

 • kto je riziková osoba
 • kedy ide o rizikový obchod
 • kedy nastáva ručenie za daň
 • spôsoby, ako sa zbaviť ručenia za daň

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

 • zmeny v kontrolnom výkaze
 • zmeny pri stavebných prácach
 • zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 • zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý je člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský-NR,PO,TT,NR,KE…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Prešov, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Trenčín
super 2. Daňové priznanie PO za 2016- Ing. Tužinský-NR,KE,TN,TT,BB
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Nitra, Košice,Banská Bystrica, Trenčín, Trnava
super 3. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
super 4. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Poprad

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.151s
design: widegrafik.