Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 47,50 €
Cena s 20% DPH 57 €
Poznámka k cene organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Miesto konania kurzu Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, 01001, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky. Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
 • Vymedzenie základných pojmov
 • Zriadenie elektronickej schránky
 • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
 • Deaktivácia elektronickej schránky
 • Zrušenie elektronickej schránky
 • Samotný výkon verejnej moci elektronicky
 • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku)

HARMONOGRAM:

11. 11. 2016, 2. 12. 2016, 8. 12. 2016 Košice, Nitra, Banská Bystrica:

 • 09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 10.00 – 11.30 prednáška
 • 11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením
 • 11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

24. 11. 2016, 25. 11. 2016, 6. 12. 2016, 14.12. 2016, 15. 12. 2016 Bratislava, Žilina, Trenčín:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 10.30 prednáška
 • 10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
 • 10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 57 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Odborné

super 1. Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Intrastat – aktuálne v roku 2017
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Verejné obstarávanie - EVO pre uchádzačov
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 4. Kurz základy aranžovania - január 2017
IVAKS
odporúčaný rozsah
Bratslava
top 5. Marketingové analýzy: Segmentácia
ACREA SR, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.140s
design: widegrafik.