Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 75 €
Cena s 20% DPH 90 €
Poznámka k cene organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed
Miesto konania kurzu Hotel Saffron, Školská 5, 81107, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom školenia je poukázať na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou školenia bude aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Právna úprava splatnej a odloženej dane z príjmov
 • Splatná a odložená daň a jej vymedzenie v účtovníctve
 • Pripočítateľné a odpočítatelné položky k základu dane z príjmov (stav k 31. 12. 2016)
 • Prechodné rozdiely na účely výpočtu odloženej dane z príjmov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)
 • Trvalé rozdiely, pri ktorých sa odložená daň z príjmov neúčtuje
 • Účtovanie o odloženej dani z príjmov
 • Vykazovanie splatnej a odloženej dane z prijmov s dôrazom na poznámky
 • Praktické príklady na výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov so zameraním na prepočet dočasných rozdielov pri zmene sadzby dane z príjmov

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 90 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Daňové priznanie PO za 2016- Ing. Tužinský-NR,KE,TN,TT,BB
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Nitra, Košice,Banská Bystrica, Trenčín, Trnava
super 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Poprad
super 3. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
super 4. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský-NR,PO,TT,NR,KE…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Prešov, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Trenčín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.115s
design: widegrafik.