Ekonomika pre neekonómov - Interpretácia výsledkov firmy pre potreby riadenia

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
6.12.2016 (61220163)
Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a neekonómom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, humanitným, ekonomickým alebo iným vzdelaním a potrebujú získať alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a práce s finančnými dokumentmi výkaz ziskov a strát, súvaha a cash flow.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a neekonómom prehľad o základných dokumentoch firmy a to výkazu ziskov a strát a súvahy. V rámci seminára bude analyzovaný obsah výkazov so zreteľom na každú jednu dôležitú položku výkazu a jej význam pre riadenie, tak vo výkaze ziskov a strát ako aj v súvahe. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako sa môžu využiť informácie z účtovných výkazov rôznych firiem pre potreby efektívneho riadenia vlastnej firmy, príp. aj jej dodávateľsko-odberateľských vzťahov firiem s ňou spojených. V rámci seminára bude objasnená problematika hĺbkovej analýzy firiem a dopad jej výsledkov na riadenia. V rámci seminára budú využívané rôzne dostupné zdroje podľa priamych dotazov a záujmu účastníkov. Tým si účastníci seminára môžu bližšie zladiť svoje názory a konfrontovať ich s názormi školiteľa. Na prianie účastníkov je možné ako príklad pre interpretáciu výsledkov využiť priamo ich firmy a tým si zabezpečiť metodický postup aj odborný výklad pre riadenie vlastnej firmy, ktorý následne môžu využiť vo firme. Ako podporu obdržia aj softvérové programy, ktoré im spracujú výsledky analýzy do požadovaného stavu.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Ako študovať účtovné výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát, na čo zamerať svoju pozornosť. V ktorých miestach začať analýzu a aké z toho plynú závery pre manažment firmy.
  • Rozbor výsledovky od najdôležitejších dát postupne v smere hĺbkovej analýzy. Demonštrovanie poznatkov a postupov analýzy na vybraných výkazoch firiem až po úroveň predikcie vývoja a rôznych vplyvov na výsledky.
  • Rozbor súvahy a ozrejmenie vplyvu jednotlivých údajov na riadenia. Ktoré informácie a v akej kvalite je možné získať priamo z výsledovky.
  • Interpretácia výsledkov formou pomerových finančných ukazovateľov. TOP ukazovatele a ich interpretácia pre potreby riadenia. Ako ovplyvňovať jednotlivé ukazovatele a ako nasmerovať finančné riadenie a manažérske aktivity k úspechu.
  • Význam ziskovosti a monitorovanie jeho vývoja formou jednotlivých ukazovateľov EBIT, EBITDA, NOPAT, zisková marža, krycí príspevok. Ako efektívne ovplyvniť zisk firmy.
  • Prečo je dôležitá hodnota firmy a ako ju vypočítať a zabezpečiť jej rast.
  • Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV …
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
top 2. Finančná analýza podniku
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 3. MODERNÉ CONTROLLINGOVÉ ANALÝZY
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Rýchla a efektná analýza dát a reporting v Power BI
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.144s
design: widegrafik.