Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 7. 2017

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 39 €
Miesto konania kurzu Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice, 040 11, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Tomáš Polák Ing.
tel: 041/562 18 10
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Hlavný cieľ kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky
Lektor JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné právo

top 1. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Právo vecného bremena - aktuálne otázky
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Mediátor - odborný seminár
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Register partnerov verejného sektora s JUDr. Jaroslavom Macekom
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Hotel Saffron, Bratislava
top 5. Verejné obstarávanie - Revízne postupy - aktuálna prax
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.