Mediátor - odborný seminár

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 50 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Hlavný cieľ kurzu

Osvojiť si poznatky o multilaterálnom konflikte, multilaterálnej mediácie a mediácii s účasťou právnych zástupcov na základe experienciálneho učenia a zovšeobecnenia

Podrobný popis obsahovej náplne

Multilaterálna mediácia a mediácia s účasťou právnych zástupcov

1. Špecifiká multilaterálneho konfliktu

 • aktivita, reflexia skúsenosti, zovšeobecnenie

2. Skupinová a individuálna mediácia multilaterálneho konfliktu

 • rozbor situácie, diskusia, zovšeobecnené poznanie

3. Oslovenie zaangažovaných strán v multilaterálnom konflikte mediátorom

 • riešenie úlohy, diskusia, vyhodnotenie

4. Vedenie multilaterálnej mediácie

 • simulácia, spätné väzby, spracovanie získanej skúsenosti

5. Právne zastúpenie a vybrané ustanovenia zákona o advokácii

 • výklad, ilustrácia vybranými prípadmi

6. Spolupráca mediátora s právnymi zástupcami sporových strán

 • riešenie úlohy, analýza výsledkov, teória

7. Účasť právnych zástupcov na mediácii, príležitosti a limity

 • riešenie úlohy, diskusia, spracovanie výstupov
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné právo

top 1. Verejné obstarávanie - Revízne postupy - aktuálna prax
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 2. Verejné obstarávanie - Dodávatelia – JED a ďalšie možnosti…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 3. Verejné obstarávanie-vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať…
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
odporúčaný rozsah 7 hodín
Bratislava 37
top 4. Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Zákon a prax - Verejné obstarávanie pre dodávateľov
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.