Prezentácia v manažérskej praxi

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 195 €
Cena s 20% DPH 234 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, štúdijné materiály, vydanie osvedčenia
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 00 719
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri podnikov a organizácií.

Hlavný cieľ kurzu

Prezentovanie a prezentácia sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou pracovného života manažéra.

Kurz zohľadňuje multidimenzionálny aspekt prezentácie v manažérskej praxi. Okrem teoretických východísk je zameraný aj na praktické ukážky a nácvik prezentácie, ktorá je odrazom odbornej erudície manažéra a tiež sily značky organizácie na trhu vo vzťahu ku konkurencii.

Cieľom kurzu je oboznámiť manažérov so základnou terminológiou z oblasti prezentácie a prezentačných spôsobilostí. Identifikovať silné a slabé stránky individuálnej prezentácie a prezentácie podniku, organizácie. Pripraviť prezentáciu podľa pravidiel efektívnej komunikácie s cieľovými publikami.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. deň

Kľúčové pojmy: zručnosť, schopnosť, spôsobilosť

Prezentačné spôsobilosti – čo všetko k nim patrí?

Prezentácia v podnikovej, organizačnej praxi – kde všade sa požíva?

Prezentácia: obsah, prejav, dizajn

Fázy prezentácie: prípravná, realizačná, kontrolná

Argumentačný text, persuázia – prečo sú dôležité?

2. deň

Pravidlá presvedčivej komunikácie

Prezentujúci – čo sa od neho očakáva?

Cieľové skupiny – aké sú a aké majú očakávania?

Prezentácia ako umenie

Individuálna prezentácia

Prezentácia podniku, organizácie

Lektor PhDr. Martina Ferencová, PhD., PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

super 1. UMENIE RIEŠENIA KONFLIKTOV A NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 3. UMENIE PROFESIONÁLNEJ PREZENTÁCIE
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 5. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.