Verejné obstarávanie - Zadávanie zákazky systémom EVO

Kurz organizuje spoločnosť: OTIDEA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 149,17 €
Cena s 20% DPH 179 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie
Miesto konania kurzu Astrová 2/A, 821 01, Otidea, s.r.o. Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Monika Svinčáková
mobil: 0911 124 142
e-mail: info@otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

určené pre všetkých záujemcov, ktorí vstupujú do verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Školenie je určené pre tých, ktorí so systémom EVO a/alebo aukciami v systéme EVO ešte nemajú skúsenosti, ale aj tých, ktorí už pracovali so systémom EVO, no majú nejasnosti. Školenie predpokladá, že účastník má zvládnutú prácu s počítačom.

Hlavný cieľ kurzu

Chceme Vám poskytnúť komplexný prehľad systému EVO z pohľadu verejného obstarávateľa.

Na školení sa prejde celým procesom zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO. Detailne sa rozoberú všetky 3 zložky systému EVO – verejný portál, interný portál a virtuálny priestor zákazky a vysvetlí vzťah medzi nimi. Na školení sa prakticky prejde celým procesom zadávania jednej zákazky postupom verejnej súťaže a vysvetlia sa rozdiely oproti iným postupom, ktoré je možné zadávať systémom EVO. V rámci verejnej súťaže sa prejde detailne celým procesom od nastavenia zákazky, vytvorenia a odoslania oznámenia cez vysvetľovanie SP, spracovanie prijatých ponúk, dvojfázové otváranie ponúk, vysvetľovanie ponúk až po ukončenie zákazky a jej archiváciu.

Pozor!!! Jedného z účastníkov čaká VÝHRA V závere školenia vyžrebujeme jedného z účastníkov, ktorý získa licenciu pre konzultanta na SW nástroj easyEVOeaSetupLP. Tento nástroj slúži na nastavovanie eAukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO na základe predlohy v Excel súbore.

Podrobný popis obsahovej náplne

Prvý deň:

 • Úvod do systému EVO
 • Spustenie systému EVO
 • Kompletný prehľad verejného portálu EVO
 • Kompletný prehľad interného portálu EVO

  Prihlásenie sa do interného systému (vyžiadanie a zriadenie prístupu, zmena hesla)

 • Zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže
 • Vytvorenie zákazky a virtuálneho pracovného priestoru (VPP) zákazky
 • Kompletný prehľad VPP zákazky
 • Nastavenie/Prispôsobenie VPP zákazky
 • Vzťah zákazky v EVO a IS ZU (IS ÚVO)
 • Oznámenie o vyhlásení VO (a jemu podobné)
 • Súťažné podklady (SP)
 • Administrácia používateľov
 • Vysvetľovanie SP
 • Zmena SP, korigenda
 • Čo v EVO a čo v profile VO?
 • Zrušenie zákazky v systéme EVO

Druhý deň

Zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže – pokr.

 • Otváranie ponúk
 • Odšifrovanie ponúk
 • Vyhodnotenie predložených ponúk (qMerge3)
 • Sprievodný list, dotazníky
 • Vysvetľovanie ponúk

eAukcia v systéme EVO

 • Rozdelenia eAukcií
 • Samostatná eAukcia a eAukcia ako súčasť postupu VO
 • eAukcia na najnižšiu cenu
 • eAukcia na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku
 • Priebeh eAukcie

Ukončenie zadávania zákazky a Archivácia

Ostatné postupy zadávania zákazky (rozdiely oproti verejnej súťaži)

 • Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 • Užšia súťaž
 • Rokovacie konanie so zverejnením

Vaše otázky a diskusia priebežne

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Astrová 2/A, 821 01, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 00421 914124580
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť OTIDEA s.r.o. sa profiluje ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti verejného obstarávania. Pripravuje školenia podľa potrieb klientov. Školenia sú koncipované tak, aby sa rozoberal zákon o verejnom obstarávaní po jednotlivých častiach a precvičovali sa praktické príklady z praxe. Zaoberá sa kompletnou prípravou individuálnych školení v oblasti verejného obstarávania. Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje.

Referencie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
eustream, a.s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Železnice Slovenskej republiky
Ultima Ratio s.r.o.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Martin
EOS Innovazioni a.s.
Slovanet, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Air Products Slovakia s.r.o.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medtronic Slovakia s.r.o.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Slovenské elektrárne, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

top 1. CISSP® – Certified Information Systems Security Professional
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Bratislava
top 2. MS PROJECT !!!Výhodná cena!!! aj cez REPAS
InSYS spol. s r. o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Trenčín a kdekoľvek na Slovensku
top 3. Microsoft Outlook II. - práca v skupine
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel,…
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Certified Data Center Professional (CDCP®)
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.103s
design: widegrafik.