Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016

Kurz organizuje spoločnosť: BPM Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 100 €
Cena s 20% DPH 120 €
Poznámka k cene Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
Miesto konania kurzu Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0905172880
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o druhoch trestov a ochranných opatrení ukladaných právnickým osobám, postupoch orgánov činných v trestnom konaní a súdov podľa novoprijatého zákona o trestnej zodpovednosti. .právnických osôb s účinnosťou od 1. júla 2016.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. Pojem trestnej zodpovednosti právnických osôb (trestné právo a jeho postavenie v systéme verejného práva, pojem právnická osoba a vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe ako nový koncept v kontinentálnom systéme práva, pojem trestnej zodpovednosti a možné prístupy riešenia v rámci Európskej únie voči právnickým osobám)

2. Historické aspekty zavádzania trestnej zodpovednosti právnických osôb v kontinentálnom právnom prostredí a v Slovenskej republike (prehľad doterajších snáh o zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky, rozbor platnej úpravy – pseudo trestná zodpovednosť právnických osôb z roku 2010 a jej úskalia)

3. Hmotnoprávna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb (nový zákon) (rozbor druhov konaní a osôb, ktorých konaním vzniká trestná zodpovednosť právnickej osoby; materiálny korektív pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnických osôb založenej na konaní zamestnanca; katalóg trestných činov u ktorých vzniká trestná zodpovednosť právnických osôb)

4. Druhy trestov (predstavenie jednotlivých druhov trestov, ktoré súd môže uložiť právnickej osobe; vysvetlenie ich podstaty a dopadov na odsúdenú právnickú osobu; základné zásady pre ukladanie trestov, ktoré súd zohľadní pri určovaní druhu a výšku trestu pre právnickú osobu)

5. Procesnoprávna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb (zastupovanie právnickej osoby v trestnom konaní; vzťah správneho konania a trestného konania o tom istom skutku tej istej právnickej osoby; Zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby v rámci vedenia trestného konania, obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia v trestnom konaní)

6. Dopady zavedenia právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb (pojem bezúhonnosti u právnickej osoby a dopady straty bezúhonnosti právnickej osoby na jej ďalšiu činnosť)

Odkaz na www stránku www.bpm-educat.com/seminar/detail/170-zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-s-ucinnostou…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Bojnická 3, 83104, Bratislava - mestská časť Nové mesto
Kontaktné údaje tel: 02/20200078
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Obchodný zákonník

top 1. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava,Košice,Žilina
top 2. ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
4. Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
5. Platobný rozkaz
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.080s
design: widegrafik.