Aktuálne otázky katastrálneho zákona

Kurz organizuje spoločnosť: BPM Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
30.5.2017
Cena bez DPH 100 €
Cena s 20% DPH 120 €
Miesto konania kurzu Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83401, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0905172880
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou nehnuteľností, zástupcov a právnikov firiem, ministerstiev a štátnych inštitúcií, advokátov a koncipientov.

Hlavný cieľ kurzu

V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny zákon, ktorý priniesol zmeny vo viacerých ustanoveniach. Zmeny v konaní o vklade práva a poznámke majú pre účastníkov týchto konaní v niektorých oblastiach podstatné dôsledky. Spolu s aktuálnou problematikou reflexie nových postupov v rozhodovaní súdov a zápisov v katastri nehnuteľností ponúkame aktuálne problémy a trendy v tejto oblasti

Podrobný popis obsahovej náplne

Obsah seminára:

  1. Zmeny v katastri v dôsledku nových procesných predpisov,
  2. Katastrálne konanie,
  3. Zápis práv k nehnuteľnostiam,
  4. Konanie o povolení vkladu,
  5. Vznik, zmena alebo zánik práva k nehnuteľnostiam, ktoré vzniklo rozhodnutím štátneho orgánu, vydražením(§ 34 ),
  6. Možnosť či nemožnosť čiastočného zápisu listiny,
  7. Zamedzenie ďalšieho zápisu duplicitných vlastníctiev,
  8. Formálne podmienky zápisu listín podmieňujúce zapísanie úkonov do katastra (§ 42),
  9. Aktuálna judikatúra a katastrálny bulletin,
  10. Diskusia
Odkaz na www stránku www.vzdelavame.sk

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Bojnická 3, 83104, Bratislava - mestská časť Nové mesto
Kontaktné údaje tel: 02/20200078
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

super 1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko a zákazky s nízkou…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 2. VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A OSOBITNÝCH…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI + VYDANIE OSVEDČENIA
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2016
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 5. ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.133s
design: widegrafik.