Daňové priznanie PO za 2016- Ing. Tužinský-Bratislava

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra PRO

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 59 €
Cena s 20% DPH 70,80 €
Poznámka k cene
Miesto konania kurzu Garni G otel, Košická Bratislava, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795501
mobil: +421 905 795501
e-mail: info@agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO
Hlavný cieľ kurzu

vyplnenie daňového priznania za rok 2016

Podrobný popis obsahovej náplne

Témy školenia/ seminára Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016 Lehoty na podanie daňového priznania Druhy daňových priznaní a zdaňovacie obdobia Riadne Opravné Dodatočné Daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze Položky upravujúce základ dane v praktických príkladoch Vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti Nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP) Limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky) Daňové výdavky uznané až po zaplatení Kompenzačné platby u dlžníka Nájomné Marketingové a iné štúdie a prieskum trhu Odplaty (provízie) za sprostredkovanie Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu Poradenstvo a právne služby Normy a certifikáty Sponzorské Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku Uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch Daňové odpisy prenajatého majetku Odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 € Metódy odpisovania Prerušenie daňových odpisov Pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku Vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou Zmarené investície Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku Zásoby Vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť Drobné nákupy účtované priamo do spotreby Pohonné látky Reklamné predmety Pohľadávky Opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie) Odpis pohľadávky Postúpenie pohľadávky Pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii Premlčané pohľadávky Príslušenstvo k pohľadávkam Zmluvné pokuty Úroky z omeškania Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Penále a pokuty Záväzky Záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane Úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane Rezervy (účtovné / daňové) Manká a škody Manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky Náhrady škôd od poisťovní Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov Daň z príjmu DPH Daň z motorových vozidiel Ostatné dane Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane Odpočítateľné položky od základu dane Príjem získaný darovaním Podiely na zisku (dividendy) do 31.12.2016 a po 01.01.2017 Príjmy oslobodené od dane Príjmy zdanené zrážkou Inkaso odpísaných pohľadávok Opravy chýb minulých účtovných období Preddavky na daň z príjmov Daňová licencia Tlačivo daňového priznania - upozornenie na zmeny tlačiva Z praktických príkladov prezentovaných na školení bude zostavené daňové priznanie, ktoré bude súčasťou prílohy k školiacim materiálom.

Odkaz na www stránku agenturapro.sk
Typ a platnosť osvedčenia školenie pre verejnosť
Školenie je rekvalifikácia áno
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Martin Tužinský - daňový poradca

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra PRO
Adresa sídla spoločnosti Lisovňa 27, 831 06, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 0905795501
e-mail: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

organizovanie školení a seminárov

Referencie Compta Servise s.r.o.
SIMTEC, spol.s r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Cestovné náhrady
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
super 2. Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčín
super 3. Cestovné náhrady
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 4. DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 5. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.