Daň z príjmov - novely 2016,2017-Ing. Dimitrovová, FS - -last minute 39,90 eur

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra PRO

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795501
mobil: +421 905 795501
e-mail: info@agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o dani z príjmov 2016,2017 a riešenie odborných dotazov účastníkov

Podrobný popis obsahovej náplne

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2016 v príkladoch

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. (daň z prímov zo závislej činnosti)
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. (zrážková daň z príjmov za výkup odpadu)
  • Zákon č. 235/2015 Z. z. (definícia daňového výdavku, daňovník nezmluvného štátu, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, transferové oceňovanie, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena finančného majetku, pohľadávky, záväzky, daňová licencia, zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a i.)
  • Zákon č. 361/2015 Z. z. (investičný fond s premenlivým ZI)
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. (zrušenie FNM)
  • Zákon č. 437/2015 Z. z. (finančné inštitúcie)
  • Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (sponzorské v športe a jeho vplyv na základ dane z príjmov u sponzora a sponzorovaného)

2. Vybrané oblasti z praxe (nájomné, sprostredkovateľské provízie, poradenské a právne služby, normy a certifikáty, zmluvné pokuty, lízing, reštrukturalizácia, odpisovanie a predaj majetku, zásoby, rezervy, pravidlá nízkej kapitalizácie, výskum a vývoj a i.) 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Odkaz na www stránku agenturapro.sk
Typ a platnosť osvedčenia školenie pre členov SKAU aj pre ostatnú verejnosť
Školenie je rekvalifikácia áno
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Mária Dimitrovová, Finančná správa SR (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra PRO
Adresa sídla spoločnosti Lisovňa 27, 831 06, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 0905795501
e-mail: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

organizovanie školení a seminárov

Referencie Compta Servise s.r.o.
SIMTEC, spol.s r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

super 1. Daňové priznanie FO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Acsová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Dane a účtovníctvo 2016/2017 (DP, ÚZ, majetok, novely - DPH, DzP,...)
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Žilina
super 3. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 4. Daňové priznanie PO za 2016- Ing. Tužinský-NR,KE,TN,TT,BB
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Nitra, Košice,Banská Bystrica, Trenčín, Trnava
super 5. DPH novela od 1.1.2017 + vybrané problémy DPH-Ing. Ľ.Kožíková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.149s
design: widegrafik.