Meranie spokojnosti zákazníkov

Kurz organizuje spoločnosť: IPA Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 145 €
Cena s 20% DPH 174 €
Poznámka k cene 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov. Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Miesto konania kurzu Predmestská 8600/95, 01001, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Lenka Chovancová
mobil: +421 908 268 621
e-mail: chovancova@ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri kvality, produktoví lídri, procesní inžinieri, pracovníci zodpovední za kvalitu, perspektívni pracovníci s potenciálom budúceho rastu.

Hlavný cieľ kurzu
 • Pochopiť význam merania spokojnosti zákazníkov pre organizáciu.
 • Porozumieť vnútornému mechanizmu tvorby spokojnosti zákazníka a identifikovať kritické faktory, ktoré organizácia musí zohľadňovať.
 • Navrhnúť vhodný spôsob na meranie spokojnosti a riadiť proces prípravy, realizácie a vyhodnotenia merania.
 • Využiť výsledky merania spokojnosti zákazníkov k tvorbe návrhov na zlepšenie výkonnosti organizácie.
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Kvalita a jej širší kontext
 • Meranie spokojnosti zákazníka ako spôsob validácie produktu
 • Rozdiel medzi spokojnosťou a vernosťou zákazníka
 • Priame a nepriame metódy zisťovania spokojnosti zákazníkov
 • Vzorkovanie a chyby merania
 • Rozvoj znakov kvality vs. Hlas zákazníka
 • Vnútorná štruktúra požiadaviek zákazníka
  • vplyvy požiadaviek na spokojnosť
  • vnímaná dôležitosť atribútov
 • Proces merania spokojnosti zákazníkov
  • cieľ zisťovania
  • dekompozícia cieľa na atribúty
  • určenie parametrov zisťovania
  • kontextuálne podmienky a obmedzenia
  • spôsob vyhodnocovania
  • analýzy interných vzťahov a stratifikácia výsledkov
  • interpretácia zistení a tvorba návrhov na zlepšenie

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontaktné údaje tel: +421412399080
fax: +4210412399082
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Referencie IFE-CR
Embraco
Boge Elastmetall Slovakia
ZF Slovakia
ACO Industries
Kia Motors Slovakia
Tawesco
VÚHŽ
OMS
Greiner assistec
V-Podlahy
Ecco Slovakia
LKT
Fosfa

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Trenčianske Teplice
top 2. VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Piešťany
top 3. Základy SPC - štatistické metódy v kvalite
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Košice/Trnava
top 4. Kontrolná dokumentácia
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 5. Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.