LEAN riešenia

Kurz organizuje spoločnosť: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 248 €
Cena s 20% DPH 297,60 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je vhodný pre procesných analytikov a manažérov, expertov kvality, manažérov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.

Hlavný cieľ kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení. Účastníci kurzu získajú prehľadnú tabuľku používaných metód neustáleho zlepšovania a predlohu 8D report.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Úvod do LEAN Managementu
  • Popis a analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a identifikácie strát (VA / NVA – Waste)
  • Mapovanie AS IS a TO BE procesu (MIFA/VSM)
  • Metódy neustáleho zlepšovania (PDCA, DMAIC cyklus, 8D a iné)
  • Pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke (5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s)
  • Vizualizácia a prevencia vzniku chýb (POKA YOKE)
  • GEMBA: cieľ a spôsob vykonania
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Petra Bajusová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: vincotte@vincotte.sk
web: www.vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
super 2. Špecifické požiadavky nemeckých OEMs - aktualizované podľa novej…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 3. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 4. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Piešťany
super 5. Six Sigma Yellow Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.082s
design: widegrafik.