CENOVÁ POLITIKA FIRMY - TVORBA CIEN A NÁKLADOVÉ KALKULÁCIE

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú systémami hodnotenia výkonnosti zamestnancov a organizácie.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a pracovníkom v oblasti personalistiky a HR potrebný prehľad o postupoch zavádzania systémov hodnotenia výkonnosti a stanovovaní osobných nákladov vo väzbe na finančný plán a finančné riadenie firmy. V rámci seminára bude popísaný systém tvorby výkonnostného systému odmeňovania, stanovovanie fixnej a variabilnej zložky mzdy a ukazovatele súvisiace s ľudskými zdrojmi. Osobitnou témou bude moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov na báze HR Scorecard, ktorý je veľmi úzko prepojený na systém Balanced Scorecard – BSC. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako si môžu firmy vytvoriť alebo zdokonaliť systém hodnotenia výkonnosti a systém odmeňovania zamestnancov. V rámci seminára bude objasnená aj problematika hodnotia organizácia na báze výkonnosti zamestnancov a výpočet kvalifikačnej úrovne firmy s cieľom zabezpečiť jej rast.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Základné východiská v tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania – finančný plán a plánovanie počtu a výšky osobných nákladov.
  • Osobné náklady v ekonomike firmy a výkonnosť zamestnancov. Základné zložky mzdy – fixná a variabilná. Členenie variabilnej zložky mzdy.
  • Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich výpočet. Výkonnostná karta zamestnanca a cieľové odmeny.
  • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov a organizácie. HR Scorecard a karta výkonnosti zamestnanca.
  • HR Scorecard a Balanced Scorecard – odmeňovanie na cieľovom prístupe s akceptovaním prvkov strategického riadenia podniku.
  • Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť. Zvyšovanie bonity firmy riadením výkonnosti zamestnancov.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančný manažment

top 1. Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a…
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava,Vysoké Tatry
top 2. Finančný controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 3. FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 4. ACCA - medzinárodne uznávaná kvalifikácia
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah 72 dní
Bratislava
top 5. DAŇOVÉ RIZIKÁ FIRMY
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.061s
design: widegrafik.