CENOVÁ POLITIKA FIRMY - TVORBA CIEN A NÁKLADOVÉ KALKULÁCIE

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú systémami hodnotenia výkonnosti zamestnancov a organizácie.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a pracovníkom v oblasti personalistiky a HR potrebný prehľad o postupoch zavádzania systémov hodnotenia výkonnosti a stanovovaní osobných nákladov vo väzbe na finančný plán a finančné riadenie firmy. V rámci seminára bude popísaný systém tvorby výkonnostného systému odmeňovania, stanovovanie fixnej a variabilnej zložky mzdy a ukazovatele súvisiace s ľudskými zdrojmi. Osobitnou témou bude moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov na báze HR Scorecard, ktorý je veľmi úzko prepojený na systém Balanced Scorecard – BSC. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako si môžu firmy vytvoriť alebo zdokonaliť systém hodnotenia výkonnosti a systém odmeňovania zamestnancov. V rámci seminára bude objasnená aj problematika hodnotia organizácia na báze výkonnosti zamestnancov a výpočet kvalifikačnej úrovne firmy s cieľom zabezpečiť jej rast.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Základné východiská v tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania – finančný plán a plánovanie počtu a výšky osobných nákladov.
  • Osobné náklady v ekonomike firmy a výkonnosť zamestnancov. Základné zložky mzdy – fixná a variabilná. Členenie variabilnej zložky mzdy.
  • Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich výpočet. Výkonnostná karta zamestnanca a cieľové odmeny.
  • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov a organizácie. HR Scorecard a karta výkonnosti zamestnanca.
  • HR Scorecard a Balanced Scorecard – odmeňovanie na cieľovom prístupe s akceptovaním prvkov strategického riadenia podniku.
  • Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť. Zvyšovanie bonity firmy riadením výkonnosti zamestnancov.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančný manažment

top 1. OPERATÍVNY A PROCESNÝ CONTROLLING
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 2. Ako chápať podnikový nákup? (workshop pre nenákupcov)
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 3. Ekonomické ukazovatele pre neekonómov
Artcomm, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Horný Hričov 203
top 4. Finančný controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 5. Nákladový controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.094s
design: widegrafik.