CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI - Žilina, Košice (Ing. Minková)

Kurz organizuje spoločnosť: EDUCO – CONSULT s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 37,50 €
Cena s 20% DPH 45 €
Poznámka k cene cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady
Miesto konania kurzu Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Faithová Vlasta
tel: 041/5654673
mobil: 0903 340 456, 0904 510 702
fax: 041/ 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený
- pre podnikateľské subjekty
- subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne
- rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
- subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
- tretí sektor
- všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami, manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty,ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
- záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

Hlavný cieľ kurzu

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa. Účastníci obdržia viac ako 100stránkový materiál, ktorý obsahuje zákon s komentárom a príkladmi z praxe.

Odkaz na www stránku www.educo-consult.sk
Lektor Ing. Ľuboslava Minková - - odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti cestovných náhrad. Od roku 1993 pôsobí na MPSVaR SR, kde sa venuje predovšetkým problematike cestovných náhrad. Je autorkou viacerých publikácií

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť EDUCO – CONSULT s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 - 5654673, 0904 510 702
fax: 041 - 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Účtovná závierka za rok 2017
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 4. Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
super 5. NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 (zákona o správe daní,…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Nitra

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.061s
design: widegrafik.