ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (RE-PAS)

Kurz organizuje spoločnosť: EDUCO – CONSULT s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 291,67 €
Cena s 20% DPH 350 €
Poznámka k cene cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady
Miesto konania kurzu Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Faithová Vlasta
tel: 041/5654673
mobil: 0903 340 456, 0904 510 702
fax: 041/ 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený všetkým odborným pracovníkom, ktorí budú vykonávať činnosť technikov požiarnej ochrany.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdžia potvrdenie o absolvovaní „Základnej dobornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO. Rozsah prednášok je v zmysle § 33 písm. vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Podrobný popis obsahovej náplne

Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava. Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Kurz prebieha formou troch týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení:

06.03. – 10.03.2017, 20.03. – 24.03.2017, 03.04. – 07.04.2017,

Odkaz na www stránku www.educo-consult.sk
Podmienky prijatia

podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Fotokópiu dokladu o vzdelaní predložíte k nahliadnutiu pri prezentácii.

Školenie je rekvalifikácia áno
Lektor Kolektív lektorov

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť EDUCO – CONSULT s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 - 5654673
fax: 041 - 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Požiarna ochrana

top 1. SCC - školenie a uznávaná skúška pre spolupracujúcih operatívnych…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice (Bratislava, Banská Bystrica)
top 2. Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice - Západ
top 3. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a…
JF, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Zvolen
top 4. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 30 hodín
top 5. Základný kurz technikov požiarnej ochrany
JF, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Zvolen

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.072s
design: widegrafik.