Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Poznámka k cene obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (150 strán) a kniha Jozefa Mihála „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“
Miesto konania kurzu Hotel Slovakia Žilina, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade SR.

Podrobný popis obsahovej náplne

Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2016
 • zamestnanecká prémia za rok 2016
 • nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016

Legislatívne zmeny pre rok 2017

 • Zákonník práce – minimálna mzda, sadzby minimálnych mzdových nárokov
 • Sociálne poistenie – min. a max. vymeriavacie základy, dôchodky, dôchodkový vek
 • Zdravotné poistenie – odpoč. pol. v roku 2017, ukončenie odvodov z podielov na zisku
 • Daň z príjmov – zavedenie zdanenia podielov na zisku, nezdaň. časti a DB v roku 2017
 • …program bude doplnený v závislosti od konkrétnych zmien prijatých pre rok 2017

Diskusia

 • V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál je expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Harmonogram:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský-NR,PO,TT,NR,KE…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Prešov, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Trenčín
super 2. Daňové priznanie PO za 2016- Ing. Tužinský-NR,KE,TN,TT,BB
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Nitra, Košice,Banská Bystrica, Trenčín, Trnava
super 3. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
super 4. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za…
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Poprad

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.115s
design: widegrafik.