INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
16.3 - 17.3.2017
Cena bez DPH 189 €
Cena s 20% DPH 226,80 €
Poznámka k cene (cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu. )
Miesto konania kurzu Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Hlavný cieľ kurzu

Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2015, ISO 19011 a zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu podľa daných noriem.

Podrobný popis obsahovej náplne

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň

  • Úvod do kurzu
  • Ciele kurzu, základné termíny, definície a zásady
  • Proces certifikácie organizácie
  • Norma STN EN ISO 9001:2015

2. deň

  • Norma STN EN ISO 9001:2015
  • Systémy manažérstva kvality založené na procesnom prístupe
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora QMS
Školenie je rekvalifikácia áno
Lektor Ing. Matej Pancerz - odborný garant

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Technik kvality 21. storočia
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 9 dní
Piešťany
top 2. Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 3. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
top 5. ISO 10006 PM
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.158s
design: widegrafik.