INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 230 €
Cena s 20% DPH 276 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel London, Trnava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
fax: 055/78 361 20
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Cieľová skupina: pracovníci, ktorí v organizácii zabezpečujú implementáciu, udržiavanie / auditovanie a riadenie systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001:2015, prípadne ostatní (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľ kurzu: nosná časť kurzu je zameraná na detailný výklad normy ISO 14001:2015, objasnenie postupov a zásad auditovania EMS (environmentálneho manažérskeho systému). Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické základy a zručnosti, ktoré mu pomôžu pri implementácii, udržiavaní / auditovaní a riadení systému environmentálneho manažérstva v organizácii.Úspešní absolventi získajú osvedčenie interného audítora EMS, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať, riadiť a vykonávať interné audity podľa ISO 14001:2015 v ich organizácii.

Podrobný popis obsahovej náplne

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň Zahájenie – prezentácia účastníkov Úvod do systémov environmentálneho manažérstva Úvodné environmentálne preskúmanie Riadenie environmentálnych aspektov Riadenie environmentálnych aspektov Norma STN EN ISO 14001:2015 4.1 Všeobecné požiadavky 4.2 Environmentálna politika 4.3 Plánovanie

2. deň Norma STN EN ISO 14001:2015
4.4 Zavedenie a prevádzka
4.5 Kontrola a nápravná činnosť
4.6 Preskúmanie manažmentom Norma STN ISO 19011:2012 – Návod na auditovanie systémov manažérstva

3. deň Norma STN ISO 19011:2012 – Návod na auditovanie systémov manažérstva Interný audit EMS Prehľad legislatívy SR v oblasti životného prostredia Záverečný test

V priebehu kurzu modelové cvičenia.

Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie IA EMS
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

top 1. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015
SGS SLOVAKIA
odporúčaný rozsah 3 dni
Košice
top 3. RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 4. Stres a jeho riadenie
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Senec, Slnečné jazerá -Sever
top 5. 5S (PORIADOK A ČISTOTA) A ERGONÓMIA
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.058s
design: widegrafik.