PROKRASTINÁCIA NIE JE LENIVOSŤ

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 20,83 €
Cena s 20% DPH 25 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, podľa záujmu

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

 • ako prekonať vrodené sklony k nehospodárnemu využívaniu času, závislostiam a zlozvykov,
 • ako lepšie zvládať vlastné zlyhanie a vedieť sa orientovať na pozitíva zvyšujúce efektivitu práce a znižujúce stres.
Hlavný cieľ kurzu

Poskytnutie návodov ako zlepšiť organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce pri vedomom zásahu prokrastinácie do pracovného/osobného života.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Prokrastinácia – charakteristika, negatíva, pozitíva.
 2. Motivácia – fungovanie a nastavenie pre dlhodobý proces.
 3. Slabé a silné stránky osobnosti – nastavenie a využitie pre robenie zmysluplných vecí.
 4. Fungovanie mozgu – z pohľadu sebaovládania a vôle.
 5. Efektivita práce – kroky a návyky k prekonaniu vrodených sklonov k nehospodárnemu využívaniu času; rozhodovacia paralýza, time manažment.
 6. Workshop – praktické nástroje boja proti prokrastinácii.
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/prokastinacia-nie-je-lenivost/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Rozvoj osobnosti

top 1. Profesionálna asistentka, recepčná
LAUTITIA business coaching centre
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 2. Ako lepšie komunikovať s druhými – psychologické typy v praxi I.
PPL Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 3. AYURVEDA, AJURVEDA - Škola ajurvédskej liečby jedlom 3. lekcia
Iniciala, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Liptovský Hrádok
top 4. Čítanie reči tela - celodenný workshop
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 6 hodín
top 5. Ubráňte sa manipulácii
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.