Aplikačná prax legislatívy materskej školy v úvode nového školského roka

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 20,83 €
Cena s 20% DPH 25 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, podľa záujmu

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ, zamestnanci školských úradov, zástupcovia zriaďovateľov MŠ.

Hlavný cieľ kurzu

Zvýšenie právneho povedomia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (MŠ), zamestnancov školských úradov, príp. zástupcov zriaďovateľov MŠ. Poskytnutie záverov a návrhov námetov na riešenia problematiky z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Výber z platnej legislatívy materskej školy (z.č.245/2008 Z. z. školský zákon, z.č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, z.č.317/2019 Z.z. o PZ a OZ v platnom znení, vyhláška č.306/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení, …).
 2. Výňatok z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ platného od 1.9.2015.
 3. Diskusia.
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/aplikacna-prax-legislativy-materskej-skoly-v-uvode…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Legislatíva a zákony

super 1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko a zákazky s nízkou…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
top 2. Správne konanie - výklad zákona s príkladmi praktickej aplikácie
TM Consulting, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta
top 3. DOHOVOR CMR, nákladný list CMR, colné predpisy
C&D Services s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
top 4. Zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej…
IOSEC, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 -
C&D Services s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Trnava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.157s
design: widegrafik.