Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou

Kurz organizuje spoločnosť: OTIDEA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 81,67 €
Cena s 20% DPH 98 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
Miesto konania kurzu M. Rázusa 23A/8336, 010 01, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Monika Svinčáková
mobil: 0911 124 142
e-mail: info@otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je komplexne informovať verejných obstarávateľov o ustanoveniach úplne nového zákona o verejnom obstarávaní, hlavným cieľom seminára bude informovať poslucháčov o nových finančných limitoch pre zákazku s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky. Ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s „novým“ zákonom.

Podrobný popis obsahovej náplne

Výnimky zo zákona
Príloha č. 1 zákona
Bežná dostupnosť
Podlimitné zákazky podľa § 108
Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 – 112
Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
Podlimitná koncesia podľa § 118
Diskusia

Odkaz na www stránku www.otidea.sk/kurz/bratislava-podlimitne-zakazky-s-bez-vyuzitia-elektronickeho-trhoviska-a-zakazky…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Astrová 2/A, 821 01, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 00421 914124580
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť OTIDEA s.r.o. sa profiluje ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti verejného obstarávania. Pripravuje školenia podľa potrieb klientov. Školenia sú koncipované tak, aby sa rozoberal zákon o verejnom obstarávaní po jednotlivých častiach a precvičovali sa praktické príklady z praxe. Zaoberá sa kompletnou prípravou individuálnych školení v oblasti verejného obstarávania. Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje.

Referencie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
eustream, a.s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Železnice Slovenskej republiky
Ultima Ratio s.r.o.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Martin
EOS Innovazioni a.s.
Slovanet, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Air Products Slovakia s.r.o.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medtronic Slovakia s.r.o.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Slovenské elektrárne, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Štrukturálne fondy

top 1. Tvorba a manažment projektov
Univerzita Mateja Bela
odporúčaný rozsah 12 hodín
Banská Bystrica
top 2. Verejné obstarávanie - Príprava VO v rámci dotačných programov
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 3. Verejné obstarávanie - Ako prebieha kontrola VO financovaného z…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice
4. Course on European Project Planning - Kurz európskeho projektového…
Paneurópske centrum postgraduálno-odborného rastu (PECPOR)
odporúčaný rozsah 5 dní
Bratislava
5. Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky (s/bez využitia…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.057s
design: widegrafik.