Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 45 €
Miesto konania kurzu Martin, 036 01, Martin - upresníme podľa počtu prihlásených

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

účtovníčky

Hlavný cieľ kurzu

V PRÍPADE ZÁUJMU JE NUTNÉ PRIHLÁSIŤ, resp. ZAREGISTROVAŤ SA, ABY SME VÁS V PRÍPADE ZMENY MOHLI INFORMOVAŤ A ABY SME VÁM ZABEZPEČILI MATERIÁL !

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v účtovných jednotkách. Osobitosti vedenia pokladničnej agendy pre klientov štátnej pokladne. Pokladničné limity, dodržiavanie Zákona o finančnej kontrole, Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.....
 2. Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi, ostatné evidencie súvisiace s pokladničnými dokladmi, hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie papierové pásky, kópie a originály pokladničných dokladov
 3. Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy
 4. Posudzovanie platieb v hotovosti, strop hotovostných platbám, zavedenie inštitútu firmy v úpadku, vykonanie platby v zahraničí, pôžičky od spoločníkov, denný limit zostatku v pokladni
 5. Spoločnosť v kríze, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu, plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje podľa Obchodného zákonníka ( kedy hrozí spoločnosti úpadok alebo jej úpadok hrozí?). Možnosti riešenia firmy v kríze, pohľad banky pri poskytnutí úveru pri hodnotení ukazovateľov EFA
 6. Spoločnosť v kríze -zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, vedomosť veriteľa o kríze, zákaz vrátenia vkladu spoločníkom (Zmena účtovných metód a zásad s vplyvom na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie, posúdenie časového rozlíšenia)
 7. Záporný stav v pokladnici (možnosti riešenia), vysoké účtovné zostatky v hotovosti a posúdenie možností účtovnej jednotky. Posudzovanie situácii, či firma mala alebo nemala hotovosť na zaplatenie povinností voči štátu…( účinná ľútosť, trestný čin)
 8. Stop pôžičkám v hotovosti . Ako má firma dotovať pokladnice, vrátenie pôžičky spoločníkovi firmy, bezúročné pôžičky
 9. Pôžičky od spoločníkov (konateľov), pôžičky spoločníkom. Pravidlá nízkej kapitalizácie
 10. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie vo firme, terminálové platby, evidencia prísne zúčtovateľných tlačív, poskytnutie záloh a ich vyúčtovanie, evidencia cenín, výplata miezd cez pokladňu, zákonné a dobrovoľné inventarizácie pokladničnej hotovosti, vzor smernice

  Súčasťou seminára sú aktuálne pracovné materiály.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 2. Daňové priznanie PO za 2017+novely od 1.1.2018- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. Dane a účtovníctvo 2017/2018 (Novely daň. zákonov, daňové a účtovné…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice, Žilina,
super 4. IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16 Leasingy - Novinky…
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 14 hodín
Bratislava
top 5. Excel - mierne pokročilí
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.079s
design: widegrafik.