Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese

Kurz organizuje spoločnosť: BPM Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Poznámka k cene Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
Miesto konania kurzu Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ľubica Karetková
tel: 02/20200078
mobil: 0905172880
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Široká odborná verejnosť – podnikoví právnici, advokáti, koncipienti a zamestnanci štátnych a verejných inštitúcií a orgánov verejnej správy.

Hlavný cieľ kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Koncepcia opravných prostriedkov
 • opravné prostriedky voči uzneseniam
 • opravné prostriedky voči rozsudkom
 • odpor voči platobnému rozkazu
 1. Riadne opravné prostriedky
 • riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • rozdiely v opravných prostriedkoch v sporovom a mimosporovom konaní
 • spoločné znaky opravných prostriedkov
 1. Odvolanie
 • prípustnosť odvolania a odvolacie dôvody
 • náležitosti odvolania a lehoty
 • postup prvostupňového a odvolacieho súdu
 1. Dovolanie
 • prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody
 • náležitosti dovolania a lehoty
 • postup dovolacieho súdu, senát a veľký senát
 • šikanózne podávanie dovolaní
 1. Dovolanie generálneho prokurátora
 • rozdiely v sporovom a mimosporovom konaní
 • prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody, náležitosti dovolania a lehoty
 • postup dovolacieho súdu a rozhodnutia
 1. Žaloba na obnovu konania
 • prípustnosť žaloby a dôvody
 • postup súdu a lehoty, účinky povolenia obnovy
 • rozhodnutia v obnovenom konaní
Odkaz na www stránku www.bpm-educat.com/seminar/detail/137-opravne-prostriedky-v-rekodifikovanom-civilnom-procese

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Bojnická 3, 83104, Bratislava - mestská časť Nové mesto
Kontaktné údaje tel: 02/20200078
fax: 02/33204686
e-mail: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávacie a motivačné programy rôzneho druhu – semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cieľom je nielen sprostredkovanie aktuálnych a moderných informácií ale tiež spríjemnenie a oživenie bežných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

top 1. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
top 2. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - výklad k problémovým ustanovenia ZP o pracovnom…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej…
IOSEC, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - NOVÉ NARIADENIA A USMERNENIA V ROKU 2017 +…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - výklad k problémovým ustanovenia ZP o pracovnom…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.096s
design: widegrafik.