Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov (detailne a prakticky)

Kurz organizuje spoločnosť: OTIDEA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 130 €
Cena s 20% DPH 156 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, občerstvenie počas školenia a zabezpečený teplý obed.
Miesto konania kurzu Jedlíkova 7, 040 11, Kultúrno-spoločenské centrum KOŠICE

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: info@otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Hlavný cieľ kurzu

Potrebujete vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie v obciach, mestách, v príspevkových a rozpočtových organizáciách? Toto školenie Vám pomôže zorientovať sa v zložitej spleti ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dvojdňový seminár Vám pomôže pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke Úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Prípravná fáza verejného obstarávania:
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 1. Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • priebeh elektronickej aukcie,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,
 1. Výsledok verejného obstarávania
 • uzavretie zmluvy,
 • podpísanie dodatkov,
 1. Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile,
 • informačné povinnosti voči úradu,
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom
 1. Dokumentácia
Odkaz na www stránku www.otidea.sk/kurz/kosice-verejne-obstaravanie-podla-noveho-zakona-343-2015-z-z-komplexne-a…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Astrová 2/A, 821 01, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 00421 914124580
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť OTIDEA s.r.o. sa profiluje ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti verejného obstarávania. Pripravuje školenia podľa potrieb klientov. Školenia sú koncipované tak, aby sa rozoberal zákon o verejnom obstarávaní po jednotlivých častiach a precvičovali sa praktické príklady z praxe. Zaoberá sa kompletnou prípravou individuálnych školení v oblasti verejného obstarávania. Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje.

Referencie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
eustream, a.s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Železnice Slovenskej republiky
Ultima Ratio s.r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

super 1. KURZ LEKTOR: ANDRAGOGICKÉ MINIMUM 100h
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
super 2. Strojopis
KVT vzdelávanie s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
Bratislava
top 3. Articulate Storyline 2 pre začiatočníkov
e-learnmedia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
top 4. Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Senec
top 5. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah 20 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.098s
design: widegrafik.