ANGLIČTINA NA PREŽITIE - ŠTÚDIUM A PRÁCA

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2 544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Široká verejnosť (do seniorského veku), najmä študenti a mladí ľudia s ambíciou pracovať alebo študovať v zahraničí.

Požadované ovládanie AJ na úrovni A2 CEFR.

Hlavný cieľ kurzu

Vedieť rýchlo a správne reagovať (ústnou a písomnou formou) na rôzne situácie, ktoré môže študent a pracujúci človek zažiť v zahraničí.

Podrobný popis obsahovej náplne

Zlepšenie čítania a počúvania s porozumením. Osvojenie písania žánrov súvisiacich s pracovným a spoločenským životom v zahraničí. Gramatika v rozsahu preberanej frazeológie – vysvetlenie rozdielov v použitých gramatických štruktúrach. Spresnenie hovorenia v modelových situáciách v rodine a doma, v práci a škole.

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/anglictina-na-prezitie…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

  • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

  • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

  • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

  • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
  • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Angličtina

top 1. Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK…
Academia Istropolitana Nova
odporúčaný rozsah
Svätý Jur
top 2. TRIMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY (AJ, NJ, ŠJ, TJ, FJ, RJ) od…
EuroTREND 21
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Jayzyková akadémia CityU
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of…
odporúčaný rozsah 40 hodín
Bratislava
top 4. RANNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Firemné kurzy cudzieho jazyka - anglický, nemecký, ruský, francúzsky…
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah 22 hodín
Košický

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.178s
design: widegrafik.