OCHRANA PRÁV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 20,83 €
Cena s 20% DPH 25 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, podľa záujmu

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pedagogický alebo odborný zamestnanec

Hlavný cieľ kurzu

Zvýšenie právneho povedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Poskytnutie návodov na riešenia vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsobov, ako im predchádzať.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Základné právne predpisy, vrátane predpisov pracovnoprávnych, občianskoprávnych a trestnoprávnych na ochranu pedagogických(PZ) a odborných zamestnancov(OZ).
 2. Praktická príručka ochrany práv PZ a OZ vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeseň 2015.
 3. Modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe.
 4. Diskusia.
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/ochrana-prav-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Školstvo

top 1. LEGISLATÍVNE RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
podľa záujmu
top 2. KURZ LEKTOR: ANDRAGOGICKÉ MINIMUM 100h
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
top 3. INOVÁCIE V RIADENÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo
top 4. Kredity pre učiteľov - Interaktívna tabuľa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Poprad
top 5. Kredity pre učiteľov - Interaktívna tabuľa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Dolný Kubín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.084s
design: widegrafik.