PERSONÁLNY MANAŽMENT

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 561,67 €
Cena s 20% DPH 674 €
Poznámka k cene Cena za 8 modulov. Jednotlivé moduly kurzu je možné absolvovať aj samostatne
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Personálni manažéri alebo záujemcovia oprácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Hlavný cieľ kurzu

Osvojenie si odborných vedomostí o personálnej a mzdovej agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach personálnej a mzdovej agendy. Získané vedomosti budú trénované na modelových situáciách. Osvojiť si efektívne a cielené riadenie ľudských zdrojov, personálnych nákladov, s využitím najnovších poznatkov v riadení ĽZ, pracovných tímov, ale aj kariérového rozvoja manažéra. Zároveň je štúdium zamerané na posilnenie strategického vnímania útvaru ĽZ pri nadväzovaní personálnej politiky na stratégiu firmy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Kurz sa skladá z 8 modulov, spolu 80 vyučovacích hodín:

Modul 1 / Personalistika v systéme riadenia firmy (10 hodín) Modul 2 / Plánovanie, nábor a výber zamestnancov (10 hodín) Modul 3 / Riadenie firemnej kultúry (10 hodín) Modul 4 / Plánovanie a riadenie rozvoja ľudí (10 hodín) Modul 5 / Risk manažment v personalistike (10 hodín) Modul 6 / Špeciálne personalistické nástroje rozvoja ľudí (10 hodín) Modul 7 / Personalistika ako pomedzie ekonómie a práva (10 hodín) Modul 8 / Personalistika ako pomedzie psychológie, práva a sociológie (10 hodín)

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/personalny-manazment/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

  • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

  • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

  • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

  • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
  • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Personálny manažment

super 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA EÚ ,,GDPR" -…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina 18.5.2018 - Košice 15.6.2018
top 2. Odborný Program Recruitment Manager | RACM® - Recruitment Academy®…
Recruitment Academy
odporúčaný rozsah 8 dní
Bratislava
top 3. LinkedIn pre profesionálov
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 7 hodín
Bratislava
top 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA 18/2018 A NARIADENIA EURÓPSKEHO…
Akadémia vzdelávania Michalovce
odporúčaný rozsah 1 deň
Michalovce
top 5. Čítanie reči tela (workshop)
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.