Detekcia odchodu zákazníka (Churn)

Kurz organizuje spoločnosť: ACREA SR, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
25.10.2016 (9:00 - 16:30 hod.)
Cena bez DPH 245 €
Cena s 20% DPH 294 €
Poznámka k cene Cena je určená pre komerčnú sféru. Pre štátnu správu a zdravotníctvo poskytujeme 15% zľavu, pre školstvo 20% zľavu zo základnej ceny kurzu. Pri prihlásení viac účastníkov z jednej spoločnosti na rovnaký kurz ponúkame cenové zvýhodnenie.
Miesto konania kurzu Zátišie 10, 831 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acreasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre manažérov, marketingový pracovníkov a začínajúcich dataminerov, ktorí chcú zamedziť odlivu existujúcich zákazníkov pomocou optimalizácie retenčných kampaní.

Hlavný cieľ kurzu

Účastníci sa zoznámia s tým, ako sa rieši štandardná dataminingová úloha optimalizovaného výberu zákazníkov do retenčných kampaní. Pri riešení prejdeme všetky fázy dataminingovej metodológie CRISP-DM. Účastníci sa tak naučia plánovať projekt, pripravovať si dáta, vybrať optimálny model, odhadnúť prínosy a zaradiť optimalizovaný výber ohrozených zákazníkov do existujúcich marketingových procesov.

Podrobný popis obsahovej náplne

Program kurzu:

  1. príprava historických dát k modelovaniu
  2. ladenie supervizovaného modelu, penalizácia chýb
  3. interpretácia vzorov správania
  4. odhad prínosov zabránenia odchodu ku konkurencii
  5. skórovanie súčasných zákazníkov
  6. plánovanie retenčnej kampane
Odkaz na www stránku acreasr.sk/vyucba/prehlad-kurzov/detekcia-odchodu-zakaznika-(churn)sr.html
Lektor Ing. Mgr. Milan Machalec

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť ACREA SR, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Zámocká 30, 81100, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +420 234 721 444
e-mail: kurzy@acreasr.sk
web: www.acreasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum výučby ACREA je vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti štatistiky, data miningu, softvéru IBM SPSS, IBM Cognos a ďalšieho softvéru poskytovaného spoločnosťou ACREA.

Centrum výučby je držiteľom akreditácie MŠMT ČR pre uskutočňovanie programov zameraných na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

VZDELÁVAME V OBLASTIACH:

  • ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú so štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní aj rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát aj kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy.
  • DATA MINING: ponuka zahrňuje všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.
  • SOFTVÉR: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú potreby pre začínajúcich užívateľov, tak aj užívateľov pokročilých.

FORMY VÝUČBY:

Moderné výučbové metódy, profesionálny a priateľský prístup a predovšetkým potreby zákazníka na prvom mieste nás radia medzi odborne zamerané vzdelávacie inštitúcie, do ktorých sa účastníci radi vracajú. Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame kurzy verejné, ako aj pre Vás radi zrealizujeme kurzy na mieru. Sme schopní pripraviť pre Vás kurz krátkodobý, ktorý rieši jednu špecifickú úlohu, ale aj ucelený dlhodobý vzdelávací program.

LEKTORI:

Naši analytici využívajú pri svojej lektorskej činnosti bohaté praktické skúsenosti so spracovaním analytických projektov, s testovaním nových verzií distribuovaného softvéru a prípravou užívateľských manuálov, rovnako aj s technickou podporou našim zákazníkom. Mimo analytikov – interných zamestnancov spoločnosti ACREA – tvoria lektorský tým Centra výučby špecialisti zo sesterskej výskumnej spoločnosti SC&C a externý odborníci.

REALIZÁCIA VÝUČBY:

Verejné kurzy organizujeme v našich moderne vybavených učebniach v centre Prahy, v Bratislave potom v príjemných školiacich priestoroch spoločnosti KVT – Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy. Kurzy na mieru sa môžu konať v priestoroch Centra výučby, tak aj priamo na pracovisku zákazníka po celej Českej aj Slovenskej republike.

Referencie Poštová banka, a.s.
Štátna školská inšpekcia
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
univerzity a vysoké školy Slovenskej republiky

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

IT a počítače

top 1. Faktorová analýza
ACREA SR, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Microsoft Word - základy, pokročilý, expert
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Slovensko
top 3. Zoskupovacia (klastrová) analýza
ACREA SR, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Microsoft Excel - kontingenčné tabuľky
KVT vzdelávanie s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. DETSKÁ EKONOMICKÁ UNIVERZITA 2016
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.102s
design: widegrafik.