Zmeny zákona o verejnom obstarávaní k 1.júnu 2017 a od 1.8.2017

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 45 €
Miesto konania kurzu upresníme podľa počtu prihlásených, 03601, Martin

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330, 0910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov

Hlavný cieľ kurzu

Zmeny zákona o verejnom obstarávaní k 1.júnu 2017 a od 1.8.2017 so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou a aplikáciu registra partnerov verejného sektora v podmienkach verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Podrobný popis obsahovej náplne

1. Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO Interná Smernica verejného obstarávania 2. Zákazky s nízkou hodnotou Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

 • Odporúčané postupy pri zákazkách s nízkou hodnotou vrátane zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov
 • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou – využitie elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek, kedy nie)

Zmeny finančných limitov od 1.6.2017

 • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti
 • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky
 • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa
 • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania
 • Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
 • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie

3. Register partnerov verejného sektora versus ZNH dôrazom najmä na jeho aplikáciu v podmienkach verejného obstarávateľa/obstarávateľa

 • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 1.8.2017
 • Analýza zákona o registri partnerov z pohľadu povinnosti partnera a sankcie za nedodržanie povinnosti. Možné sankcie a riziká pri uzatvorení zmluvy s partnerom, ktorý nie je zapísaný v registri z pohľadu samosprávy. Povinnosť resp. možnosť registrácie samospráv v registri partnerov verejného sektora.
 • Zákonné povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri uzatváraní zmluvných vzťahov – kedy je povinnosť uzatvárať zmluvy len s partnermi verejného sektora
 • Analýza pozitívneho aj negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora (kto má povinnosť byť registrovaný v registri)
 • Postup pri overovaní registrácie partnera v registri a počas plnenia zmluvy
 • Sankcie za porušenie za uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý nie je registrovaný v registri

4. Novela zákona z dielne MOST-HÍD 5. Novela zákona z dielne UVO Priebežná diskusia

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné právo

top 1. Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru
Verlag Dashöfer, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 2. Mediátor - odborný seminár
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. MARTIN - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Hotel Turiec
top 4. Verejné obstarávanie - Dodávatelia - Ako pripraviť úspešnú ponuku v…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 5. KOŠICE - Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice Hotel

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.085s
design: widegrafik.