Postupy a požiadavky pri riešení problémov

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 250 €
Cena s 20% DPH 300 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, budova Datacom, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri kvality, inžinieri kvality, pracovníci technickej prípravy výroby, majstri

Hlavný cieľ kurzu

Príprava pracovníkov na ich aktívne zapojene do tímového riešenia problémov za účelom trvalého zlepšovania procesov.

Cieľ tréningu:

  • Vysvetliť účastníkom možnosti riešenia problémov (možné postupy a ich aplikácia)
  • Definovať nutné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa dané postupy mohli aplikovať
Podrobný popis obsahovej náplne

Obsah tréningu:

  • Základný princíp riešenia problémov
  • Používané postupy (metodiky) v praxi pri riešení problémov (QRQC, 8D, A3, krúžky kvality…)
  • Požiadavky na aplikáciu postupov z hľadiska metodológie (rozdiely medzi postupmi, podmienky a vhodnosť použitia)
  • Nástroje kvality používané v postupoch riešenia problémov
  • Požiadavky na aplikáciu postupov z hľadiska zloženia a odbornej pripravenosti riešiteľského tímu
  • Činnosti spojené s riešením problémov.
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: info@ceitacademy.eu
web: http://www.ceitgroup.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Manažer bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.
BALANCED s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
super 2. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I..
Albisa s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava, Praha, Poprad
top 3. TIME A STRES MANAŽMENT
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. KOUČING ŠPECIALISTU ZODPOVEDNÉHO ZA ERGONÓMIU
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
odporúčaný rozsah 20 dní
Slovensko
top 5. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne
TM Consulting, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.173s
design: widegrafik.