Preventívna a plánovaná údržba

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 130 €
Cena s 20% DPH 156 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, budova Datacom, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)

Hlavný cieľ kurzu

Zámerom kurzu je:

 • zopakovať si jednotlivé piliere a činnosti, ktoré patria do TPM.
 • oboznámiť sa s prediktívnou údržbou –vibrodiagnostikou, termodiagnostikou, tribodiagnostikou.
 • poukázať na možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade neefektívneho fungovania výrobných zariadení a naopak – na prínosy aplikovania prediktívnej údržby vo firme.
 • oboznámiť účastníkov školenia s významom totálne produktívnej údržby

Po ukončení tréningu účastníci:

 • spoznajú všetky piliere TPM podľa JIPM – Celková Efektívnosť Zariadenia, Autonómna údržba, Preventívna a plánovaná údržba,…),
 • budú chápať dôležitosť a význam diagnostiky zariadenia
 • budú vedieť čo predstavuje pojem plánovaná a prediktívna údržba,
 • oboznámia sa s diagnostickými metódami
Podrobný popis obsahovej náplne

Obsahom vzdelávania je:

 • vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení
 • TPM piliere,
 • straty na výrobných strojoch a zariadeniach – rozdelenie strát.
 • vývoj a stratégie údržby
 • diagnostika v údržbe
 • Diagnostické metódy – Vibrodiagnostika, Termodiagnostika, Tribodiagnostika"
 • prepojenie Plánovanej údržby s Autonómnou údržbou
 • údržba orientovaná na bezporuchovosť RCM
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu
Lektor Ľubomír Šupák, RNDr., Miroslav Giraltoš Ing.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
web: http://www.edu4industry.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súlade s ISO 26262)
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Trnava
top 3. Interný audítor podľa IATF 16949:2016
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Košice
top 4. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.